Opština donijela plan investicija: 18 miliona za 29 projekta

Primorske novine objavljuju gdje će biti utrošen novac

Nacrtom Programa investicija za 2018. godinu predviđeno je 18.030.000 € za realizaciju projekata komunalne infrastrukture, od čega se 9.417.500 €, odnosi na Program uređenja prostora, a ostalo na najznačajnije investicione zahvate..


1. Za izgradnju i opremanje sportskih terena, dječijih igrališta i parkovskih površina predviđen je iznos iznos od 250.000.00 €


2. U ovoj godini za finansiranje projekata u lokalnim zajednicama biće izdvojena sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € za afaltiranje 15.000,00 € za nadzor i 80.000,00 € za ostale projekte.

3. Za izvođenje naknadnih radova u okviru izgradnje Građanskog Biroa u zgradi Opštine Budva predviđe je iznos od 41.000,00 €.


4. Za izradu glavnog projekta i revizije glavnog projekta za investiciju izgradnje Zadužbine Luketića predviđen je iznos od 60.000,00 € i 15.000,00 € respektivno, za pripremne građevinske radove, uklanjanje instalacija i pripremu terena izdvojena su sredstva u iznosu od 100.000,00 €.


5. Za opremanje i stavljanje u funkciju dnevnog centra za djecu sa posebnim potrebama shodno projektu potrebno je izdvojiti sredstva u iznosu od 400.000,00 €. Za nadzor nad ovim projektom potrebno je izdvojiti 10.000,00 €.


6. Za sanaciju prostorija mjesne zajednice Donji Pobori predviđen je iznos od 500,00 € za nadzor.


7. Za sanaciju toaleta u prizemlju SMŠ „Danilo Kiš“ predviđen je iznos od 15.000,00 € za izvođenje i 1.000,00 €.


8. Za sanaciju i opremanje kabineta za kulinarstvo u SMŠ „Danilo Kiš“ predviđen je iznos od 15.000,00 € za izgradnju i 1.000,00 € za nadzor.


9. Za rekonstrukciju poda školske sale predviđen je iznos od 20.000,00 € za sanaciju i 1.000,00 € za nadzor.

10.Za sanaciju prostorija u OŠ „Stefan M. Ljubiša“, kao i rekonstrukciju mokrog čvora u OŠ „Stefan M. Ljubiša“ predviđen je iznos od 61.000 €.

11.Za rekonstrukciju gradskog plivališta „Pizana predviđen je iznos od 305.000,00 €.

12.Za digitalizaciju lokalnog javnog emitera „RTV Budva“ predviđen je iznos od 100.000,00 €, od čega 30.000,00 € za nabavku reportažnog vozila i 70.000,00 € za nabavku opreme.

13.Za Arheološka istraživanja na lokalitetu Mirišta u Petrovcu predviđen je iznos od 100.000,00 €.

14.Na osnovu Zakona o povraćaju i obeštećenu obaveza lokalne samouprave je da 10% prihoda od prodaje nefinansijke imovine uplati Fondu za obeštećenja. Za to su izdvojena sredstva u iznosu od 300.000,00 €.

15.Za zatvaranje poslednje etaže zgrade „Akademija znanja“ predviđen je iznos od 10.000,00 € za projektovanje, 2.000,00 € za reviziju, 300.000,00 € za radove i 5.000,00 € za nadzor nad izgradnjom.

16.Za izgradnju podzemnih kontejnerskih stanica predviđen je iznos od 300.000,00 € za izvođenje radova i 5.000,00 € za nadzor.

17.Za postavljanje skulpture Stevana Luketića predviđena su sredstva u iznosu od 5.000,00 € za projektovanje, 1.000,00 € za reviziju projekta, 50.000,00 € za izgradnju i 1.000,00 € za nadzor.

18.Za izgradnju vodovoda na seoskom području predviđen je iznos od 29.000,00 € za izvođenje radova i 1.000,00 € za nadzor.

19.Za opremanje prostorija Opštine Budva u zgradi TQ Plaza predviđen je iznos od 15.000,00.

20.Za učešće opštine Budva u izgradnji doma za stare predviđen je iznos od 100.000,00 €.

21.Za sanaciju škole u Kruševici predviđen je iznos od 6.000,00 € za projektovanje i reviziju projekta.

22.Za izgradnju spomenika Don Krstu Ivanoviću predviđen je iznos od 20.000,00 €.

23.Predviđeno je izdvajanje sredstava za pomoć prosvjetnim radnicima u rješavanju stambenog pitanja kroz učešće opštine u izgradnji garaže u zgradi predviđenoj za prosvjetne radnike. Predviđena su sredstva u iznosu od 650.000,00 €.

24.Za dotaciju zaposlenim u Opštini Budva, Javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština Budva radi kupovine stanova predviđen je iznos od 50.000,00 €.

25.Za rekonstrukcije objekata kulture predviđen je iznos od 200.000,00 €.

26.Za plaćanje obaveza iz prethodnih godina predviđen je iznos od 1.200.000,00 €.

27.Za isplatu po ugovoru sa WTE za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u narednoj godini planirano je 2.600.000,00 €.

28.Za isplatu situacija po već zaključenim ugovorima, a koje će biti ispostavljene tokom 2018. godine, predvidjen je iznos od 200.000,00 €.

29.Za objekte predviđene Programom uređenja prostora za 2018. godinu predviđeno je 9.417.500,00 €.

 

foto: Miloš Ćetković

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja