Print this page

Budvanska dobila novi bord direktora

Novi Odbor direktora Hotelske grupe Budvanska rivijera čine Saša Radović, Draško Krivokapić, Ratko Vukotić, Vladimir Sekulić i Aleksandar Petrović. To je odlučeno na danas održanoj šesnaestoj redovnoj Skupštini akcionara Hotelske grupe.


Skupština se prvenstveno osvrnula na izuzetne rezultate poslovanja Kompanije u 2017.godini, koji su i u dijelu fizičkog i finansijskog obima prometa imali rekordne pokazatelje u odnosu na 2016. godinu, ali i u odnosu na cijelu prethodnu deceniju.
Zajednički je zaključak sa Skupštine da je prošla poslovna godina nastavila niz prethodno takođe uspješnih obračunskih perioda, ali sa vidljivim iskorakom povećanja prometa”, saopšteno je nakon sjednice.

Na sjednici je usvojen godišnji finansijski iskaz i izvještaj Menadžmenta Grupacije za 2017.

Reviziju poslovnih rezultata za 2017. Godinu radila je revizorska kuća KPMG d.o.o. iz Podgorice, koja je odlukom na današnjoj Skupštini izabrana za eksternog revizora i za 2018. Godinu. Istekom jednogodišnjeg mandata članovima Odbora direktora, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, usvojen je predlog o prestanku mandata dosadašnjeg sastava najvišeg rukovodećeg ograna Hotelske grupe”, ističe se u saopštenju.

 

foto: hgbudvanskarivijera.com

 

PODIJELI