Print this page

Pronevjerila uplatnice za privremene dozvole strancima

Inspektori za subijanje privrednog kriminala budvanske policije podnijeli su krivišnu prijavu osnovnom tužilaštvu protiv bivše službenice u Filijali za građanska stanja i lične isprave MUP-a Budva V.K zbog sumnje da je pronevjerila novac od uplatnica taksi za dozvole za privremeni boravak inostranih državljana.

To se navodi u odgovorima Ministarstva unutrašnjih poslova dostvaljenih na zahtjev poslanika i potpredsjednika Demokratske Crne Gore Mijomira Pejovića.
U tuku je disciplinski postupka zbog teže povrede radne dužnosti protiv još jendog sllužbenika B.B u budvanskoj filijali, dok je postupka protiv šalterske radnice A.N obustavljen. U jeku disciplinskog postupka, koji je vođen, V. K je otišla u penziju.


„Direktorat za građanska stanja i lične isprave izvršio je 10. novembra prošle godine , neposredni i elektronski upravni nadzor u Filijali za građanska stanja i lične isprave Budva u 50 predmeta , dok je 28 . novembra izvršio elektronski uvid u još 39 predmeta iz nadležnosti ove Filijale. Konstatovano je da se u određenom broju predmeta ne nalaze uplatnice , kao dokazi o uplati administrativne takse . Protiv odgovornih službenika i namještenika koji su u tim predmetima zaprimali , skenirali i rješavali zahtjeve, kao i izdavali dozvole za privremeni boravak pokrenuti su disciplinski postupci zbog teže povrede radne dužnosti“, navodi se u odogovrima koje potpiusje ministar Mevludin Nuhodžić.
Navode da je disciplinski postupka protiv samostalne referentkinje obustvaljne zbog sporazumnog prekida radnog odnosa zaključenim sa MUPO- om u janurau ove godine.
„ U disciplinskom postupku protiv samostalnog savjtenika B.B. je proglašen odgovornim za počinjene povrede službene dužnosti, ali ovaj postupak nije pravosnažno okončan , već je u toku postupka pred Komisijom za žalbe. Disciplinski postupka protiv više savjetncie , šačterske radnice A.N. je okončan i ona je oslobođena disciplinske odgovornosti , jer nije dokazano da je počinila težu povredu službene dužnosti“, piče u odogovrima dostavljenim Pejoviću
Direktorat je, kako se dodaje, o navedenim činjenicama obavijestio Sektor kriminalističke polciiej, odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta Uprave policije, radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.
„Uprava poplciija obavijestila je Direktorat da je 25. aprila Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru podnijeta krivična prijava protiv bivše službenice V.K.“, zaključuje se u odgovorima.

foto: Jugoslav Belada

PODIJELI