Saopštenje Opštine Budva povodom Inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Dana 11. 09. 2018. godine putem mail – a Opština Budva je dobila Prijedlog Inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koja se konkretno tiče izmjene dva člana Zakona.

U pitanju su član 217 kojim se reguliše do kada lokalne samouprave mogu donositi planove. Prvobitni rok je bio 15. 07. 2018. godine i njega je MORT produžio na 01. 10. 2018. godine. Sada se iz MORT-a traži da Zajednica opština uputi Inicijativu MORT-u da se rok dodatno produži do 31. 03. 2019. godine. Takođe, iz MORT-a traže da se inicira produženje roka za legalizaciju do 31. 03. 2019. godine. Opštini Budva, to jest njenim rukovodiocima i službenicima je upućivanje pisane inicijative i neformalnim putem traženo, što su oni naravno odbili. Tragikomična situacija u kojoj se nalazimo svi zajedno je konačna ilustracija nemoći države, a pogotovo Vlade Crne Gore i MORT-a da se izbori sa problematikom planiranja prostora, građenja objekata i legalizacije bespravnih objekata. Da situacija nije jako teška, bila bi smješna. Na primjer, mi smo u decembru imali sasatanak u Ministrastvu i na osnovu tog sastanka i rokova odlučili da ne ulazimo dalje u izradu planova jer nam rokovi tako nešto ne dozvoljavaju. Sada se po drugi put rok produžava i da smo to znali vjerovatno bi odluka bila drugačija. MORT produženjem rokova i bježanjem kontinuirano odbija da radi svoj posao.

Ovom prilikom, bez želje da politički poentiramo i profitiramo, ali svakako sa željom da unaprijedimo stanje u Crnoj Gori i njenom sistemu planiranja i oblasti građenja objekata, ne možemo da ne podsjetimo na sve ono što su predsjednik Krapović, sekretar Davidović, načelnik Kaluđerović i drugi predstavnici Opštine Budva iznosili kao primjedbe na javnim nastupima i javnim raspravama, debatama, okruglim stolovima, TV-u i radio emisijama itd.
Svi katastrofalni problemi sa kojima se danas suočavamo su tada sa naše strane, podvlačimo, ne politički, već stručno i argumentovano elaborirani i prezentovani. Svi su bez izuzetka odbijeni i okarakterisani kao „politička priča“, gdje nam je takođe spočitan nedostatak kapaciteta da sagledamo stvari stručno i realno. Takođe, mnogo puta je rečeno da lokalne samouprave u Crnoj Gori nemaju kapaciteta da se bave tom problematikom i da će, shodno tome, Ministarstvo preuzeti sve na sebe i srediti stvari.
Gdje se nalazimo danas, skoro godinu dana od usvajanja Zakona? Suočeni sa težinom problematike MORT već drugi put želi produžiti rok za donošenje planova, ovoga puta tražeći alibi u Inicijativi koju će im politički dirigovano obezbijediti Zajednica opština. U tome, Opština Budva neće učestvovati. Ovo su ozbiljne teme od krucijalnog značaja za državu i društvo i ovakav pristup je nedopustiv, fingiranje postojanja sistema i bježanje neće pomoći.
O Zajednici opština nećemo trošiti riječi, svima je jasno da je u pitanju fontana želja i protočni bojler Vlade Crne Gore i DPS-a. Takođe, i što se tiče legalizacije smo imali slične stavove i kontinuirano smo ukazivali na manjkavosti što se tiče samog sprovođenja postupaka. Mnogo je bitnije da se manjkavosti isprave nego da se rok produži, jer smo u situaciji da zbog loših zakonskih rješenja po nekim zahtjevima ne možemo postupiti i rješiti ih pozitivno.
Iako nam je nedostatak kapaciteta kontinuirano spočitavan, odmah po usvajanju Zakona, jedan dio poslova nam je delegiran. Kako vrijeme odmiče, sve više poslova koji su Zakonom prenijeti na MORT, svaki pojedinačni predmet sa kojim MORT ne može da se izbori, praktično sve se prebacuje opštini kako bi se izbjegla odgovornost.
Zato jedan veliki broj opština, uključujući i Podgoricu još uvjek ne želi imenovati Gradskog arhitektu. Naravno, Opština Budva nije pobjegla od toga i mi smo to uradili davno. I pored toga, mi nećemo dopustiti prebacivanje odgovornosti i traženje alibija za greške i propuste, i u tom smislu pozivamo Ministarstvo i Vladu Crne Gore da preuzmu odgovornost za Zakon i posledice koje je njegovo donošenje donijelo. Takođe, isto važi za Skupštinu Crne Gore i poslanike i političke subjekte koji su ga izglasali.
Efekti Zakona na terenu su pogubni, i neko mora da snosi odgovornost za to. Mišljenja smo da Vlada Crne Gore, te Ministar Radulović i MORT odlaganjem preuzimanja ovlašćenja pokušavaju pobjeći od odgovornosti i teškog zadatka sređivanja stanja u prostoru, koje su sami, donošenjem Zakona, najavili. Jasno je da pored loših zakonskih i planskih rješenja, nedostatka administrativnih kapaciteta, katastrofalnog rada MORT-ovih inspeskcijskih službi na šta smo bezbroj puta ukazivali, nema ni političke volje da se stanje u pomenutim oblastima konačno sredi.
Rezultati Zakona su ne nula, nego ogroman minus poslije manje od godinu dana, a svakim danom koji prolazi šteta će biti veća. Zakon je nedorečen, štetan i nesprovodiv, a ista je situacija i sa famoznim Planom posebne namjene za Obalno područije i sada neko mora da snosi odgovornost za napravljenu štetu. Pozivamo Vladu Crne Gore i premijera, gospodina Markovića da povuče neophodne poteze i preduzme nužne mjere prije nego šteta bude veća, uostalom tako nešto je Predsjednik Vlade Crne Gore i najavio na Radiju Crne Gore prilikom donošenja Zakona.


Predsjednik
Dragan Krapović

 

 

 

 

 

 

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja