Pozvali građane, porivrednike , NVO sektor u izradi Plana privremenih objekata

Sekretar za urbanizam Stevo Davidović raspisao je javni poziv građanima opštine Budva, pravnim licima i preduzetnicima, mjesnim zajednicima, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima, službama i preduzećima, nevladinim organizacijama, kao i svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, interese, stavove i potrebe u vezi pripreme Nacrta Programa postavljanja privremenih objekata za teritoriju opštine Budva, za period od pet godina i Nacrta Odluke o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme na teritoriji opštine Budva.


U skladu s odredbama Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, koje se odnose na oblike i mehanizme učešća u postupku prethodnog konsultovanja, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, obavještava sve zainteresovane subjekte da svoje predloge, stavove, interese i potrebe mogu izraziti dostavljanjem istih u pisanoj formi putem pošte na adresu: Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, Trg sunca br. 3; putem e-maila: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili u neposrednoj komunikaciji sa sekretarom Sekretarijata svakog radnog dana u vremenu od 13h do 14h, za vrijeme trajanja
perioda prethodnog konsultovanja od 21. septembra do 28. septembra 2018. godine.


Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj dužan je da obradi sve podatke prikupljene u postupku prethodnog konsultovanja i sačini izvještaj o istom, koji će biti objavljen na internet adresi Opštine Budva www.budva.me i to najkasnije 01. oktobra 2018. godine.


Nakon sprovedenog postupka prethodnog konsultovanja i sačinjavanja Izvještaja, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj će pripremiti Nacrta Programapostavljanja privremenih objekata za teritoriju opštine Budva, za period od pet godina i Nacrta Odluke o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme na teritoriji opštine Budva, koji će biti upućeni na javnu raspravu.
Javni poziv i obavještenje o pokretanju postupka za donošenje Nacrta ovih akata, biće objavljen preko lokalnog javnog emitera Radio Televizija Budva, na internet adresi www.budva.me i na oglasnoj tabli Opštine.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja