Opština izdaje poslovne prostore u TQ Plazi

Opština Budva rasoisala je juce javni poziv za izdavanje u zakup poslovnih prostora u TQ Plazi.

Prenosimo ga u cjelosti:

J A V N I   P O Z I V

za davanje u zakup nepokretnosti u stambeno poslovnom objektu TQ PLAZA u Budvi

1. Predmet zakupa

Predmet zakupa su poslovni prostori kojima raspolaže i upravlja Opština Budva koji se nalaze u objektu 1 izgrađenom na katastatskoj parceli 2058/1 KO Budva u nadležnoj katastarskoj evidenciji označeni kao:

1.PD 22 u lameli c, na prvom spratu objekta površine 135m²

2.PD26 u lameli c, na prvom spratu objekta površine 67m²

3.PD 27 u lameli c, na prvom spratu objekta površine 51m²

4.Pd 45 u lameli a, na prvom spratu objekta površine 57m²

5.PD 46 u lameli a, na prvom spratu objekta površine 51m².

Poslovni prostori iz stava 1 ovog člana se daju u zakup na period od 5 godina.

 

2. Početna cijena

Početna cijena za zakup nepokretnosti mjesečno iznosi za:

 

1.poslovni prostor PD 22 u lameli c, na prvom spratu objekta površine 135m² -2.398,95 Eura 

2. poslovni prostor PD26 u lameli c, na prvom spratu objekta površine 67m²-1.171,91 Euro

3. poslovni prostor PD 27 u lameli c, na prvom spratu objekta površine 51m²-897,60Eura

4. poslovni prostor PD 45 u lameli a, na prvom spratu objekta površine 57m²-995,93Eura

5. poslovni prostor PD 46 u lameli a, na prvom spratu objekta površine 51m²- 897,60Eura

 

 

3. Mjesto, vrijeme i uslovi prodaje

Davanje u zakup predmetnih nepokretnosti vršiće se javnim nadmetanjem (aukcijska prodaja) koje će se sprovesti dana 26.11.2018 godine, u 10 časova, u Maloj sali Opštine Budva, 

 

Na javnom nadmetanju mogu učestvovati pravna i fizička lica koja otkupe aukcijsku dokumentaciju, potpišu izjavu o povjerljivosti podataka, uplate depozit ili dostave bankarsku garanciju i prijave se za učešće na javnom nadmetanju.  

Cijena dokumentacije za predmetno javno nadmetanje iznosi 50,00 €. Dokumentacija se može dobiti kod Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, nakon uplate označenog iznosa  na račun Opštine Budva  br. 510-9786-73 otvoren kod CKB banke i potpisivanja izjave o povjerljivosti podataka. Aukcijska dokumentacija se može otkupiti od dana objavljivanja Javnog poziva do dana određenog za prijavu na javno nadmetanje.

Lica koja namjeravaju da učestvuju na javnom nadmetanju dužna su da uplate odnosno na drugi način izmire depozit u iznosu od 1000 Eura (slovima: hiljadu eura)na račun Opštine Budva ili na isti iznos dostave garanciju banke bez prigovora, naplativu na prvi poziv sa rokom važenja 30 dana od dana koji je odredjen kao rok za održavanje aukcije.

Nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti podataka i otkupa aukcijske dokumentacije, zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u nepokretnost koja je predmet prodaje svakog radnog dana, od 09h-13h zaključno sa 23.11.2018. godine do 12h . Kontakt telefon za dogovor u vezi obilaska predmetne nepokretnosti je 033456922

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja