NVO Bazar uložio prigovore na budžet

NVO Bazar koja okuplja prodavce čije su lokalcije nacrtom Plana privremenih objekata izbrisane na prostoru Jadranskog sajma, uložilo je primjedbe na nacrt Budžeta za narednu godinu. Prigovor prenosimo u cjelosti:

Poštovani,

NVO „Bazar“ ulaže prigovore na predložene izdatke iz budžeta Opštine Budva za 2019. godinu
1. NVO „Bazar“ ulaže prigovor na Nacrt Odluke o budžetu Opštine Budva za 2019. godinu kojom su RTV Budva planirani transferi 870.000,00€, a za Komunalno doo samo 500.000,00€ (održavanje čistoće, zelenih površina, javne rasvjete, zaštite od komaraca i sve drugo), što smatramo neracionalnim. Nužno je ekonomsku šifru 431912 - transferi RTV Budva umanjiti 400.000,00€, a za isti iznos uvećati ekonomsku šifru 43262-  transferi Komunalno doo.
OBRAZLOŽENJE:
Ovdje je jasno da aktuelna vlast više vrednuje TV Budva nego potrebu privrede i građana da imaju bolje uređeni grad. Nažalost, mogli bi zaključiti da će TV Budva biti glavni činilac pripreme turističke sezone 2019. godine. Smatramo da sredstva iz budžeta treba efikasno koristiti. Isto tako, ova NVO je svjedok činjenice da TV Budva, kao javni servis,  nije u funkciji građana i privrede već prosta propagandna poluga aktuelnog predsjednika Krapovića.
2. NVO „Bazar“ ulaže prigovor na Nacrt Odluke o budžetu Opštine Budva ekonomske šifre :
 411 bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca   5.634.000,00€
 412 ostala lična primanja                                          716.000,00€
 413 rashodi za usluge                                             1.066.000,00€
 419 ostali izdaci                                                        551.000,00€
_____________________________
                                                                                                   8.642.000,00€
kojima je planirana ukupna potrošnja lokalne administracije u iznosu od 8.642.000,00€ ili 24% od ukupno planiranog budžeta. Ovako visok nivo potrošnje lokalne administracije nije održiv niti prihvatljiv za građane i privredu opštine Budva. Predlažemo značajno smanjenje i uštede ovih izdataka. Samo po osnovu isplata plata 90 zaposlenih koji se ne pojavljuju na radnom mjestu nužno je gore nabrojane potrošačke jedinice umanjiti (proporcionalno) za 1.000.000,00€, a istovremeno uvećati ekonomsku šifru 4151 - tekuće održavanje javne infrestrukture  (atmosferski kanali, komunalni imobilijar, dječja igrališta, trotoari, biciklističke staze, zelene površine itd.).
OBRAZLOŽENJE:
Javni funkcioner, potpredsjednik Opštine Budva,  javno je iznio nevjerovatnu činjenicu da 90 zaposlenih redovno prima plate, a nijesu prisutni u radnom procesu. Dakle, dvije godine gradonačelnik Krapović nije imao znanja ili nije imao hrabrosti da riješi ovu veoma jednostavnu situaciju koja je građane Budve koštala cirka 2.000.000,00€ (Zakon o radu, Kolektivni ugovor). Možemo zamisliti kakva je radna atmosfera i kakvo je ukupno stanje u službama i sekretarijatima Opštine Budva kada ovoliki broj zaposlenih prima platu, a nije na poslu.
3. Pored gore navedenog, uštede-racionalizacija na izdacima lokalne administracije su nužne sa prethodno navedenih pozicija, ne manje od dodatnih 1.000.000,00€, treba usmjeriti na transfere za jednokratne socijalne pomoći i (ekonomska šifra 4316), transfere Crvenom krstu (ekonomska šifra 431918) i izradu projektne dokumentacije uređenja šetališta, a saglasno Strategiji razvoja turističke destinacije, koje sada nema.
OBRAZLOŽENJE:
Nacrtom Plana privremenih objekata, koji je po svemu sudeći autorsko djelo isključivo predsjednika Krapovića, zahtijeva se radikalno ukidanje privremenih objekata. Dakle, predsjednik Krapović na jednoj strani planira uskratiti osnovne uslove za rad velikom broju privrednih subjekata (bez prijeke potrebe), a istovremeno izostavlja brigu o preduzetnicima i njihovim zaposlenim. Ako Opština Budva uskrati osnovne uslove za rad velikom broju privrednih subjekata, a da istovremeno ne obezbijedi zbrinjavanje  posledica koje je proizvela odluka Opštine, jedina adresa za pomoć ostaje predsjednik Krapović i njegova lična imovina.
Smatramo nužnim da se definiše strategija razvoja turističke destinacije, koja će biti u funkciji boljeg korišćenja svih kapaciteta, uključujući i kapacite građana, koji su godinama investirali i gradili u skladu sa pozitivnim propisima u Budvi (privatni smještaj), a  ne samo u funkciji malog broja novih investitora. Naravno, da strategija podrazumijeva i dinamiku realizacije.

Na kraju, želimo istaći da organizovana javna rasprava odražava loše stanje naše lokalne administracije koja nema kapaciteta da se suoči da slobodnim stavom svojih građana.
Televizija Budva je snažna poluga za obesmišljavanje svake inicijative građana koje nijesu u funkciji aktulene vlasti. Interesatno je da ova televizija suštinske primjedbe na budžet ne prenosi javnosti, a podnosioci primjedbe na rad TV Budva budu izbrisani i sa snimka (njih nema ni u tonu, ni na slici).

Predsjednik
NVO „Bazar “
Božidar Banović

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja