Jadranski sajam traži od Opštine da im ne brišu kioske

Izvršni direktor Jadranskog sajma Rajko Bujković uputio je dopis nadležnima u Opštini da privremeni objekti koji su nacrtom Plana privremenih objekata izrisani sa platoa, budu vraćeni. Pismo prenosimo u cjelosti:

Od trenutka brisanja privremenih objekata Jadranskog sajma iz Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva za period 2019.- 2023. godine do danas uvjerili smo se da je najveća šteta nanijeta Jadranskom sajmu.

Naime, sigurni smo da obrazloženje za brisanje privremenih objekata Sajma (Zahtijev ad Jadranski sajam Budva i svih zakupaca lokacija na ovom potezu nisu usvojeni, jer je Detaljnim urbanističkim planom prostor na kome se zahtjeva ucrtavanje privremenih objekata predviđen za izgradnju kongresnog centra i turističkih objekata visoke kategorije) je samo paravan za sprovođenje ovakve mjere kažnjavanja jer je široj javnosti, a posebno opštini Budva, savršeno poznato da se gradnji novih sadržaja na urbanističkim paracelama 24.1 i 26.1 DUP Budva Centar za sada ne može pristupiti.

Ako je cilj bio da se uništi jedno privredno društvo onemogućavanjem da obavlja svoju djelatnost, onda je cilj postignut. Kome odgovara da se uguši jedno preduzeće koje 50 godina posluje? Kome odgovara da, više od 40 privrednika i preduzetnika kojima je sezonski rad na Sajmu bio jedini izvor prihoda, ostanu bez uslova za obavljanje djelatnosti.

Nije uobičajeno ni shvatljivo da na prostoru od cca 15.000 m2 privatnog zemljišta koje obuhvataju parcele na kojima su postavljeni privremeni objekti nije predviđen niti jedan privremeni objekat Predlogom Programa privremenih objekata za teritoriju Opštine Budva za period 2019.-2023. godine.

Objekti su namjenjeni za organizaciju sajamske manifestacije „BAZAR ROBE ŠIROKE POTROŠNJE“ koja je kalendarom sajamskih manifestacija predviđena da se odvija od 15.maja do 15. septembra svake godine, a do sada se održala 44 godine za redom.Okuplja preko 40 učesnika ( preduzeća i privrednika iz Budve , Crne Gore i okruženja) koji duži niz godina na ovom prostoru ostvaruju poslovnu djelatnost ispunjavajući sve društvene obaveze koje proističu iz na zakonu zasnovanog poslovanja.

Svi objekti su kompatibilni sa Pravilnikom o bližim uslovima za postavljanje odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme ( Sl.list CG br.43/18).

Zašto niste predložili kompromisno rješenje kada smo svjedoci da ste pravili kompromise? Zar je moguće da ćete dozvoliti da Sajam bude izbrisan, a sve oko i pored njega ostane i dalje ?

Zbog svega, tražimo da nadležni omoguće da objekati Sajma na katastarskim parcelama 1438/4, 1440/1, 1442/18 sve KO Budva ostanu u Programu do sticanja uslova za gradnju kako je to definisano DUP-om Budva Centar.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja