Print this page

Kako se bira Počasni građanin Budve

Pred odbornicima u ponedjeljak naći će se predlog odluke o dodjeli nagrada Opštine Budva, kojim je precizirano i kako će se birati POčasni građanin Budve


"Javno priznanje “Počasni građanin opštine”, u vidu povelje, može se dodijeliti pojedincima posebno zaslužnim za afirmaciju i razvoj opštine.Počasnim građaninom opštine može se proglasiti lice koje je posebno zaslužno za razvoj vrijednosti demokratskog društva, istorijskog događaja i tradicije, položaja i ugleda opštine, njenog odnosa sa drugim gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu", navodi se u odluci u koju su "Primorske novine " imale uvid.


Predlog za proglašenje počasnim građaninom mogu podnijeti: 300 građana, udruženja građana, odbornik u Skupštini, predsjednik Opštine, organi državne vlasti, privredna društva i ustanove.


Predlog se podnosi u pisanoj formi sa detaljnim obrazloženjem uz prilaganje odgovarajućih dokaza koji potvrđuje navode iz obrazloženja.


"Postupak za dodjeljivanje zvanja “Počasni građanin opštine” sprovodi Komisija za dodjelu zvanja, kao povremeno radno tijelo Skupštine koju, na predlog Odbora za izbor i imenovanja, imenuje Skupština opštine iz reda istaknutih naučnih, privrednih, kulturnih i javnih radnika, predstavnika političkih partija ili NVO.Komisiju čine predsjednik i četiri člana.Komisija utvrđuje predlog Odluke o dodjeli zvanja “Počasni građanin opštine” i isti uz obrazloženjedostavlja Skupštini opštine na usvajanje.Povelju o zvanju “Počasni građanin opštine” potpisuju predsjednik Opštine Budva i predsjednik Skupštine opštine Budva, a uručuje je predsjednik Opštine Budva", navodi se u odluci.

 

foto: Jugoslav Belada

PODIJELI