Saopštenje Kabineta predsjednika Opštine Budva

U posljednjih nekoliko dana, u orkestriranom napadu na predsjednika Opštine Budva Marka Carevića i njegov kabinet javnost se grubo obmanjuje serviranjem malicioznih poluistina, netačnih ili neprovjerenih informacija. Pozadinu, motive i ciljeve ovog napada ostavljamo građanskoj javnosti na razmatranje. U ime građana, principa na kojima počiva lokalna samouprava: depolitizacija, autonomnost, zakonitost, profesionalnost, efikasnost, iznesimo sljedeće činjenice:

  1. Izgradnja luksuznog hotela u centru Budve predviđena je Detaljnim urbanističkim planom (DUP). NovimZakonom o planiranju prostora i izgradnji objekataopština nema ingerencije u oblasti izdavanja građevinskih dozvola, koju zakon, uostalom, više i ne predviđa u tom obliku. Predsjednik Opštine Budva ne može da dozvoli ili zabrani gradnju tog hotela.  
  2. Ukoliko je pomenuti hotel, predviđen planskim dokumentom, poguban za Budvu kako neki odbornici navode, onda odgovornost što se po tom pitanju nije ništa uradilo leži isključivo na njima i njihovim kolegama, kao i i onome ko je do stupanja novog Zakona u januaru mjesecu, bio na čelu Opštine Budva i zastupao njene interese, a nije uradio ništa što bi pravno valjano preduprijedilo štetne efekte planskog dokumenta.

  3. Predsjednik Opštine Budva Marko Carević je, suočen sa nemogućnošću pravno učinkovitog djelovanja, učinio da investitor kroz društveno odgovornu djelatnost - izgradnju prijeko potrebnog vrtića uzvrati gradu i građanima za unosnu investiciju, čiju izgradnju, ponavljamo, nije u mogućnosti da spriječi. Po prvi put u skorijoj istoriji opštine investitor se ne obavezuje korupcijom i mitom nego društveno odgovornim projektom.

  4. Kongresni centar je predviđen planskim dokumentom i na njegovu gradnju, kao i na gradnju hotela, Opština ne može uticati. Izgradnja hotela ne poništava mogućnost izgradnje kongresnog centra na drugom dijelu urbanističke parcele, što se uporno prećutkuje i tako dodatno obmanjuje javnost.

  5. Posljednje dvije sjednice Skupštine sazvane su suprotno poslovniku i utvrđenoj praksi, nedemokratskim aktom pravnog nasilja. Prva sjednica, koja je potom otkazana, sazvana je bez saglasnosti Predsjednika Opštine i njegovog izjašnjenja o svim tačkama dnevnog reda (Čl. 24), a druga neispunjavanjem kriterijuma hitnosti iz (Čl. 73.) Poslovnika, što je u medijskom istupu potvrdila i potpredsjednica Skupštine. Pravno nasilje je prepoznato od strane većine poslanika koji su demokratski, bez dogovora i formiranja bilo kakvog političkog saveza, odbili da glasaju za dnevni red posljednje sjednice.

Ukoliko navedene činjenice nisu dovoljne, dozvolite da javnost obavijestimo i o administrativnim i upravno-pravnim pojedinostima koje ukazuju na to da dio opštinskih funkcionera stavlja partijska i politička ispred pravnih i zakonskih načela i normi.

 

 

Neučinkovito ćutanje administracije gradske arhitektice

 

Idejni rješenje za projekat investitora predato je glavnoj gradskoj arhitektici 3. avgusta 2018. godine. Glavni gradski arhitekta ima zakonska obavezu da se izjasni o idejnom rješenju u roku od 30 dana. Gospođa Samardžić ne daje odgovor ni nakon dva mjeseca, kršeći zakon. Napominjemo da je ona mogla i negativno da se izjasni o pomenutom projektu, međutim nije. Odugovlači postupak preko zakonski utvrđenog roka za izjašnjenje, a onda, suprotno zakonu, donosi rješenje o prekidanju postupka.  16. oktobra 2018. godine glavna gradska arhitektica priznaje Sekretarijatu za pravnu zaštitu svojstvo stranke – zainteresovanih lica u postupku pokrenutom po zahtjevu MIA Investments Podgorica za davanje saglasnosti na idejno rješenje za izgradnju hotela sa pet zvjezdica. 21. decembra 2018. na zathjev MIA Investment-a, Ministrastvo održivog razvoja i turizma kao drugostepeni organ poništava rješenje glavne gradske arhitektice. U rješenju se navodi i to da se pomenutim postupkom ne dira  u pravo i pravne interese Opštine Budva vezano za katastarske parcele koje ulaze u sastav urbanističke parcele 26,1 na koju je tražena saglasnost na idejno rješenje, a što se i potvrđuje stavom Sekretarijata za urbanizam koji u svom mišljenju navodi da po novom zakonu suvlasnik katastarske parcele u okviru urbanističke parcele ne mora da dobije prethodnu saglasnost drugog suvlasnika za izgradnju objekta.

Sekretarijat za pravnu zaštitu 23. 01. 2019. godina podnosi Upravnom sudu žalbu i traži poništaj rješenja Ministarstva održivog razvoja i turizma, a predsjednik Opštine je tražio njeno povlačenje. Sekretarijat za pravnu zaštitu, kako saznajemo iz medija,  nije prihvatio odluku o povlačenju tužbe, što implicira da potencijalna odgovornost za milionsku štetu ide gospodinu Plamencu kao načelniku i da je u pitanju isključivo politička a ne pravna odluka, da se protivrječi zahtjevu Predsjednika Opštine, od strane nekoga ko bi trebalo da se stara o zaštiti imovine.

 

 

 

Predsjednik Skupštine Opštine nije dobro pročitao Poslovnik

 

Po poslovniku, čl. 24.  predlog Odluke se dostavlja Predsjedniku Opštine na mišljenje u slučaju kada on nije predlagač. 27. Sjednica sazvana je mimo poslovnika i uobičajene skupštinske prakse budući da je samo osam tačaka imalo pozitivno mišljenje predsjednika a dnevni red nije dostavljen skupštinskoj službi. Predsjednik Skupštine, uviđajući svoju pravnu nevičnost, srlja u još veću otkazujući pomenuti i sazivajući sledeću sjednicu po hitnom postupku.  Tada, uzima jednu tačku iz dnevnog reda redovne sjednice (!) i zakazuje je kao hitnu. Član 73. Poslovnika predviđa da se po ovom postupku mogu donijeti, između ostalog, „akti koji se odnose na okolnosti kojima se ugrožava život i zdravlje ljudi i imovina veće vrijednosti”.Jedino vanredno stanje koje je Predsjednik Skupštine imao na umu je političko vanredno stanje u funkcionisanju vlasti, iz motiva koji su samo njemu poznati.

A kada je riječ o meritumu pomenute tačke dnevnog reda, na besmislenost i vrijeđanje zdravog razuma od strane odbornika predlagača ukazuje i sledeće: predloženim zaključkom traži se poništavanje protokola o donaciji, a u članu 2. ovog Zaključka kaže se da „nakon što bude izgrađen kongresni centar može se odobriti izgradnja kongresnog hotela u skladu sa planskim dokumentom“.  Zaključak je jasan: odbornici koji su predložili ovu tačku nisu protiv izgradnje hotela već samo pokušavaju pravnim nasiljem da uslove investitora kada će i šta da gradi na svom dijelu parcele što je pravno nemoguće. Tačnije, protivzakonito je.

Da je stvarno postojala politička volja da se Budva zaštiti od devastacije, gospoda odbornici bi iskoristili vrijeme od prethodne dvije godine da izmijene planska dokumenta i onemoguće izgradnju solitera u ovom dijelu grada, na šta su se i obavezali po preuzimanju vlasti moratorijumom na gradnju u centru. Za razliku od prethodne administracij, predsjedniku Opštine Budva sada su „zakonski vezane“ ruke  novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je stupio na snagu ove godine i sadašnja uprava djeluje u polju mogućeg, u skladu sa zakonima Crne Gore, a sve u najboljem interesu grada Budve i njenih građana. Imajući u vidu sadašnja zakonska rješenja i nečinjenje prethodne izvršne vlasti, jasno je da su tendeciozni napadi na predsjednika Carevića isključivo motivisani političkim razlozima i da su lišeni svakog pravnog osnova i objektivnosti.

 

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja