Potrebna nova atmosferska kanlizacija za Babin do

Sekretarijat za investicije raspisao je konkurs za izradu Glavnog projekta atmosferske kanalizacije za naselje Babin do

"U vrijeme velikih padavina sa brda Spas slivaju se velike količine voda bujičnog karaktera , koje sa atmosferskim vodama sa slivnih površina, kolovoznih konstrukcija, trotoara u velikoj mjeri nanose štetu stanovništvu i objektima u naselju Babin do. Vode sa ovog prostora slobodno otiču površinama i ugrožavaju širi prostor dalje prema glavnoj raskrsnici za Kotor, ulici 22. novembar, dijelom Mediteranske ulice, privremenog parkinga oko glavne pošte i saobraćajnice ka Savičića potoka.

U Babinom dolu postoji atmosfreska kanalizacija koja je zbog intezivne gradnje na nekim djelovima van funkcije, na strmim ulicama postoji mali broj slivnika, bez neophodnih putnih rešetki, a zbog lošeg održavanja ograničeno je funkcionisanje atmosferske kanalizacije. Evidentna je mala propusna moć postojeće atmosferske kanalizacije, što se može uočiti u periodu velikih padavina na nižim saobraćajnicama u naselju na kojima se voda javlja iz postojećih revizionih okana. Ovi problemi su doveli do potrebe da se uradi Glavni projekta", saopštili su iz resornog sekretarijata.


Rok izrade je 30 dana

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja