Otpremnine i 20 hiljada eura

Ko želi da napusti posao u opštinskoj administraciji, sljeduje mu otpremnina, koja je utvrđena ODLUKOM o utvrđivanju visine otpremnine zaposlenih u organima i službama lokalne samouprave Opštine Budva


Imajući u vidu da Opština kuburi sa viškom zaposlenih, koji svaka gradska upravanamjerava da smanji ali im to deceniju i po unazad ne polazi za rukom, "Primorske novine" objavljuju koliko iznose otpremnine u odnosu na radni staž

Član 3
Zaposlenom za čijim radom je prestala potreba u smislu člana 127 stav 3, 128 i 129, a u vezi sa članom
132 Zakona o državnim službenicima i namještenicima uslijed ukidanja organa (u daljem tekstu: organa
lokalne uprave) ili dijela poslova koje ne preuzima drugi organ lokalne uprave ili uslijed izmjene
unutrašnje organizacije (donošenjem novog akta o sistematizaciji ili izmjene postojećeg), pripada
otpremnina u visini od:
- 10.000,00 € (neto iznosa) od 5 do 10 godina radnog staža,
- 13.000,00 € (neto iznosa) od 10 do 20 godina radnog staža,
- 16.000,00 € (neto iznosa) više od 20 do 30 godina radnog staža,
- 20.000,00 € (neto iznosa) preko 30 godina.

Član 4
Zaposlenom kome radni odnos prestaje na osnovu pisanog sporazuma (sporazumni prestanak radnog
odnosa) nakon sprovedenog postupka po javnom pozivu od strane organa u kojem je zaposlen, pripada
otpremnina u visini utvrđenoj u članu 3 stav 1 ove Odluke.

Član 5
Zaposlenom prilikom odlaska u penziju, pripada otpremnina u visini od 6 bruto zarada.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja