Print this page

Velika akcija čišćenja otpada iz mora (marine litter) – 21 septembar

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već trećugodinu zaredom aktivno učestvuje u akcijama čišćenja obalekoju NVO “Zero Waste Montenegro” organizuje u Crnoj Gori povodom Internacionalnog dana čišćenja obale. Ovimpovodom, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u okviru projekta INTERREG IPA CBC “WELCOME” finansiranog od strane Evropske Unije, u subotu 21. septembra 2019 godine sa početkom u 08:45 časova, nalokaciji “Giovanni beach” na Velikoj plaži u Ulcinjuorganizuje "Veliku akciju čišćenja otpada iz mora (marine litter)".


Akcijom je predviđeno da se učesnici takmiče u selektivnomsakupljanju otpada, nakon čega će za djecu biti organizovanaRadionica o kreativnoj reciklaži otpada iz mora i pozorišnapredstava “More i plastika”. Partneri u organizaciji akcije su: Institut za biologiju mora iz Kotora, NVO “Književnaomladina Tivta”, NVO “Dramski studio Budva”, IzviđačkiOdred “24. novembar” iz Bara i Osnovna škola “Maršal Tito” iz Ulcinja.


Organizovanje ovakvog događaja ima za cilj edukaciju djece ipodizanje svijesti o sve prisutnijem problemu otpada iz mora (marine litter).


Projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzažaponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, usmjeren je na održivoupravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekograničnesaradnje između Italije, Albanije i Crne Gore a sve to u ciljurješavanja problema otpada iz mora koji je poslednjih godinasve izraženiji na ovom području. Aktivnosti ovog projektausmjerene su na uklanjanje otpada sa plaža, praćenje stanja iselektovanje otpada, obnavljanje i ograđivanje dinakorišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža i izraduPrekograničnog plana upravljanja otpadom iz mora koji trebada doprinese uspostavljanju održivog i dugotrajnog sistemaupravljanja otpadom iz mora.

PODIJELI