Print this page

Za sanaciju vrata na ulazima u Stari grad 25.000 eura

Opština Budva raspisla je tender za izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji vrata na ulazima u Stari grad. Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om iznosi 25.000 eura.

Tenderom, u koji su "Primorske novine" imale uvid predviđeno je uklanjanje grafita, radovi na restauriranju, remontni i sanacijski radovi.VRATA MURAVA   

Vrata Murava ili Vrata od Muravine smatraju se najstarijim gradskim vratima i datuju se u period antike, iako antičkoj fazi pripadaju samo položaj i donje partije dovratnika od kamena. Različiti istraživači svrstavaju ih različito, u period od 6. do 2. vijeka stare ere. Ostaci dovratnika izrađeni od kamenih blokova koji po dimenzijama i načinu obrade odgovaraju antičkom opusu, dovode se u vezu sa ostacima antičke gradske kapije i dijela bedema, pronađenim u blizini ovih vrata. Dodatna arhitektonska i arheološka istraživanja mogla bi da pruže više podataka o njihovoj hronologiji i izvornom izgledu.


Drvena krila vrata zatečena su u lošem stanju izazvanom recentnim intervencijama, nasipanjem plaže uz bedem i blizinom mora koje je uticalo na degradaciju drveta i oštećenje limene obloge.
Iako autentičnost ovih vrata i dijela bedema oko njih nije u potpunosti očuvana, ova vrata posjeduje izuzetnu istorijsku, arhitektonsku i druge vrijednosti.


U ovoj fazi, moguće je izvršiti zamjenu postojećih drvenih krila vrata, kao i zamjenu limene obloge, željeznih nosača vrata i zakivaka.

PODIJELI