Print this page

Carević obustavio izradu projekta, hram na čekanju

Gradonačelnik Budve Marko Carević obustavio je postupak javne navake - izrade idejnog i glavnog projekta kapele, za šta je Opština Budva izdvojila 14.950 eura.

"Predsjednik Opštine nalaže obustavljanje predmetnog postupka i da se u ponovljenom postupku detaljno opiše projektni zadatak , kako bi zainteresovani ponuđači mogli ponuditi idjeni i glavni projekat nove kapele", navodi se u odluci koju potpisuje Carević , a u koju su " Primorske novine" imale uvid


Izrada projekta i izmještanje postojeće kapele na dobru crkve Sveta petka, uslov su da Mitropolija crnogorsko primroska započne pripremne radove na gradnji velikog hrama posvećenog Svetom apostolu Marku .
Mitropolit Amfilohije je još ranije najavio gradnju hrama, nakon što je dobio podršku aktuelen gradske vlasti, koja će sa svoje strane izmjestiti kapelu.


A da Mitropolija ima novca za gradnju, bilo je jasno kada je sa HDL – om zaključila dvodecenijski ugovor o zakupu crkvene zemlje u susjedstvu kapele, a zakupnina će biti usmjerena na gradnju svetinje.
Podsjećamo , Opština Budva je zaključila je ugovor o izmirivanju komunalija sa Mitropolijom crnogorsko primorksom i trgovačkim lancem Hard Diskont Laković, koji će kešom platiti 414 hiljada eura na ime gradnje prve faze poslovno stambenog objekata na crkvenoj zemlji- dobru crkve Sveta Petka na zaobilaznici, neposredno uz gradsku kapelu.
U prvoj fazi, kojom je predviđena gradnja objekta sa prizemljem i prvim spratom što je ukupno 2.970 kvadrata bruto građevinske površine , dok u podrumu će biti smještene garaže i tehničke prostorije ukupne površine od 2.134 kvadrata.

PODIJELI