Carević predlaže da se zaštiti park na Slovenskoj plaži

Gradonačelnik Budve Marko Bato Carević uputio je incijativu ministrima održivog razvoja i finansija Pavlu Raduloviću i Darku Radunoviću, te izvršnoj direktorki Hotelske grupe “Budvanska rivijera” Katarini Kažanegra za izradu Protokola / sporazuma sa preporukama za proglašenje trajne zaštite prirodnih posebnosti, zelenih i javnih površina u okviru Turističkog naselja “Slovenska plaža”.


Ovim će nešto više od dva hektara jedine preostale zelene površine u Budvi pored obale, koju je uspjela da sačuva i oplemeni HG „ Budvanska rivijera“, biti trajno zaštićene.


Lokacija TN “Slovenska plaža” u Budvi, nalazi se u obuhvatu važećeg Detaljnog urbanističkog plana “Budva centar”, kojim je za ovo područje predviđena izrada Urbanističkog projekta.Nameće se potreba veoma pažljivog i promišljenog planskog koncepta uređenja lokacije TN “Slovenska plaža” zbog značaja njene vrijednosti u turističkom i arhitektonskom obilježju gradskog centra Budve“, naveo je Carević.


Turističko naselje Slovenska plaža izgrađeno je 1984. godine i danas predstavlja jedan od značajnih turističko- ugostiteljskih kompleksa na teritoriji opštine Budva. Ovo jedinstveno turističko naselje se prostire na površini od oko 28 hektara.


Podsjećam da je Skupština opštine Budva, nakon razgovora koji su prije nekoliko godina vođeni sa menadžmentom HG “Budvanska rivijera”, donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa, u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, a u cilju očuvanja zelenih površina i definisanja lokacije za gradski park u Budvi. Ova odluka nije realizovana do danas.Suočeni s činjenicom da je višedecenijska prostorno- urbanistička razvojna politika na teritoriji Budve umnogome bila usmjerena na proširenju postojećih kapaciteta i izgradnji novih u funkciji planiranih komercijalnih sadržaja, a nedovoljno pažnje se poklanjalo valorizaciji postojećih parkovskih površina i ostalih javnih otvorenih prostora, u poslednje tri godine u Opštini Budva su u toku aktivnosti na zaštiti i uređenju slobodnih javnih prostora.“, istakao je Carević.


Prema njegovim riječima park Slovenske plaže, kao rijetka zelena oaza u srcu Budve, koju karakteriše prisustvo raznih biljnih vrsta i o kome veoma uspješno brine i unaprjeđuje ga vlasnik HG “Budvanska rivijera”, treba ga zaštiti.


Analizom zadatih urbanističkih parametara iz važećeg planskog dokumenta planirana je na prostoru Slovenske plaže gradnja objekata od 458.697, 79 kvadrata. Kroz proceduru izrade Urbanističkog projekta, treba zaštiti postojeće parkovske površine. Izradom budućeg programsko - projektnog koncepta za predmetno područje potrebno obezbijediti jednakopravno tretiranje razvojnih procesa postojećeg turističkog naselja i planiranja novih hotelskih kapaciteta .Mišljenja smo da su jedinstvena arhitektonska struktura na lokalitetu turističkog naselja “Slovenska plaža” i zaštita parkovskih i zelenih površina, kao i ostalih javnih površina i njihovo unaprijeđenje kroz planiranje prvenstveno sadržaja za djecu i sportsko - rekreativnih sadržaja na otvorenom prostoru od prioritetnog značaja u planerskom smislu“, naveo je Carević.


Prvi čovjek Budve smatra da kroz izradu programskog zadatka za Urbanistički projekat parkovske površine treba da budu trajno zaštićene u postojećim granicama i proglašene javnim gradskim parkom sa pratećim sadržajima za djecu i sportsko- rekreativnih sadržaja na otvorenom prostoru.


Vjerujemo da ćemo u saradnji sa resornim ministarstvima, HG “Budvanska rivijera” i drugim manjim ali ne i manje značajnim suvlasnicima i nosiocima prava na definisanoj lokaciji, pokretanjem zajedničke inicijative uz proglašenje trajne zaštite prirodnih vrijednosti zatečenih na lokaciji i u neposrednoj blizini i unaprijeđenju javnih prostora, a prije svega parka Slovenske plaže, doprinjeti daljem razvoju i povećanju standarda turističke ponude.
U tom smislu, izražavamo spremnost da zajedno koncipiramo odredbe predloga protokola sporazuma čiju izradu iniciramo ovim zahtjevom“, zaključio je Carević.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja