Ne odustaje se od žičare Kotor - Lovćen

Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore pozvalo je sve zainteresovane ponuđače da podnesu ponude za dodjeljivanje koncesije za projektovanje, finansiranje, izgradnju, upravljanje, održavanje i prenos sistema žičare od lokaliteta Dub u Opštini Kotor do lokaliteta Kuk na Lovćenu na teritoriji Prijestonice Cetinje.

kako se navodi u tenderu trasa žičare počinje od lokaliteta Dub, koji se nalazi na periferiji grada Kotora (u neposrednoj blizini ulaza u drumski tunel koji povezuje Kotor sa Tivtom) i vodi do lokaliteta Kuk na planini Lovćen. Ova dionica zajedno sa površinama neophodnim za izgradnju terminala Dub i Kuk sa pratećim sadržajima predstavlja koncesiono područje. Koordinate koncesionog područja i detalji trase dati su u Tenderskoj dokumentaciji.


Predviđeno trajanje koncesije za Projekat je 30 godina od datuma kada budu ispunjeni svi preduslovi predviđeni u Nacrtu ugovora o koncesiji . Period trajanja koncesije uključuje vremenski period potreban za izgradnju žičare, koji se procjenjuje na 1 godinu, kao i operativni period u trajanju od preostalih 29 godina.
Od koncesionara se očekuje da predloži investicioni program kojim će u prvoj godini od stupanja na snagu Ugovora o koncesiji izgraditi i pustiti u rad žičaru od lokaliteta Dub do lokaliteta Kuk, a sve prateće objekte u potpunosti izgraditi i staviti u funkciju najkasnije tri godine od stupanja na snagu Ugovora o koncesiji. Minimalno investiciono ulaganje u žičaru i prateće sadržaje iznosi 18 miliona eura.


Minimalni iznos koncesione naknade je 15% od ostvarenog profita na godišnjem nivou.
Svi objekti i oprema nakon isteka perioda koncesije prelaze u vlasništvo Vlade Crne Gore.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja