Set pravni i operativnih mjera za rješevanje problema otpadnih voda

Ostaje da se vidi da li će danas biti kvoruma i odbornički saziv budvanskog parlamenta usvojiti set pravnih i operativnih mjera, kojim su predviđeni postupci izvršne vlasti u rješavanju problema nastalih nakon što je inostrana kompanija WTE / EVN napustila postrojenje za tretman otpadnih voda u Bečićima.

Set mjera usaglasio je kolegijum predsjednika Skupštine opštine, ali juče nije bilo kvoruma, kako bi parlament ih usvojio, jer je opozcija napustila skupštinsku salu.


Nalaže se predsjedniku Opštine Marku Careviću da pribavi zvaničan dokument kojim se formalno traži aktiviranje državne garancije Vlade, kao i potvrdu banke sa svom dokumentacijom da je isplaćeno 29.3 miliona eura inostranoj kompaniji. Od Carevića se traži pisani izvještaj o svim akrtivnostima i preduzetim radnjama vezanim za ovaj problem, a posebno o toku arbitražnog postupka i to jednom mjesečno”, navodi se u setu pravnih mjera.


Skupština opštine zahtjeva da državno tužilaštvo obrazloži razloge zašto se odugovlačilo u postupku prema WTE / EVN poslije potvrde korupcije.
Predsjednik Opštine se zadužuje da pokrene postupke pred Ministarstvom održivog razvoja i Direktoratom za licenciranje protiv članova komisije koja je pustila u probni rad postrojenje , bez dopune glavnog projekta, projekta izvedenih radova i sa neurednom evidencijom objekata kod Uprave za nekretnine. Carević se takođe, zadužuje da pokrene postupke odgovornosti preduzeća koje je vršilo nadzor “ Pro ing” DOO Novi Sad, kao i odgovornih u tom preduzeću”, ističe se u dokumentu.


Skupština opštine zahtijeva i osnaživanje pravnog tima Opštine Budva u krivičnom - pravnom dijelu.
Da se podnesu krivične prijave protiv odgovornih lica u skladu sa zakonodavstvom Crne Gore, kao I da se podnesu krivične prijave protiv odgovornih u WTE / EVN u roku od 90 dana , ukoliko to ne uradi zaštitnik imovinsko pravnih interesa Crne Gore u skladu sa nalogom Vlade”, propisuje se setom mjera.
Skupština opštine neće odobriti bilo kakva plaćanja prema Vladi Crne Gore sve dok se konačno i pravosnažno ne utvrdi tačno koliko je novca utrošeno u realizaciji ovog projekta.


Setom operativnih mjera zadužuje se predsjednik Opštine Carević da odmah pokrene neophodnu procedure koja omogućava da opštinsko preduzeće “ Otpadne vode” počne da radi u punom kapacitetu .
Da u roku od 30 dana bude imenovan i Odbor direktora. Kroz program investicionih aktivnosti biće realizovano neophodno investiranje I održavanje postrojenja. Zadužuje se Carević da preduzme hitne radnje na otklanjanju nedostatka u usvojenom Programu investicionih aktivnosti za 2020., kako bi u hitnom roku stupio na pravnu snagu. Careviću se nalaže da preko Sekretarijata za investicije naloži “Vodovod I kanalizaciju” da bez odlaganja otvore poseban račun za naplatu usluga odvođenja otpadnih voda.. Novac koji se od potrošača naplati po tom osnovu mora biti iskorišten isključivo za funkcionisanje Sistema za tretman otpadnih voda”, navodi se u setu operativnih mjera.
Skupština opštine će naložiti menadžmentu preduzeća “Otpadne vode” da identifikuje problem i nedostatke koji su potvrđenni u izvještaju konsultantske kuće “ Dr Duhovnik”.
Menažment “ Otpadnih voda” moraće dostaviti i sve troškove angažmana stručnih lica i specijalizovanih kompanija koje će raditi na otklanjanju tehnoloških problema I svih ostalioh nedostataka, kao i troškove operativnog održavanja postrojenja.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja