Kvalitet morske vode

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanjena crnogorskom primorju u sezoni 2020. godine, koji realizujeJavno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u potpunosti je usklađen sa Pravilnikom o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list CrneGore”, br. 028/19), kao i sa odredbama EU Direktive o kvalitetuvode za kupanje. 

Za realizaciju ovogodišnjeg Programa, putem javnog tendera, izabran je Institut za biologiju mora iz Kotora, čija laboratorijaposjeduje akreditaciju za metodologiju analize obaveznihmikrobioloških parametara po ISO standardima koji su propisanii našim propisima i Direktivom EU.


Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 16. do 17. juna,pokazali su da je na 84,5% lokacija morska voda bila odličnogkvaliteta, na 10% lokacija dobrog, dok je na 5,5% lokacija vodabila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. daje sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.


Od ukupno 18 lokacija na kojima se radi analiza kvaliteta vode u opštini Ulcinj, na njih 17 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na 1 kupalištu voda bila dobrog kvaliteta. U Baru je kvalitetvode na 14 lokacija bio odličan, dok je na 1 lokalitetu voda viladobrog kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, od ukupno 32 lokacije, na njih 30 morska voda je bila odličnog kvaliteta, najednoj lokaciji dobrog, dok je takođe na jednoj lokaciji voda bilazadovoljavajućeg kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštiniTivat, od ukupno 9 lokacija, na njih 8 morska voda bila odličnogkvaliteta, dok je na 1 lokaciji bila dobrog kvaliteta. Analize supkazale da je u Kotru na 12 lokacija voda bila odličnog, a na 3 lokacije dobrog kavliteta. U Herceg Novom uzorkovana je vodana ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 12 voda bila odličnog, na 4 dobrog, a na njih 5 zadovoljavajućeg kvaliteta.


Programom za 2020. godinu previđen je monitoring kvalitetamorske vode na ukupno 110 lokacija duž crnogorskog primorja i to: 18 u opštini Ulcinj, 15 u opštini Bar, 32 u Budvi, 9 u Tivtu, 15 u Kotoru, i 21 na teritoriji opštine Herceg Novi. Predviđenoje da se tokom sezone odradi ukupno 10 analiza, i to u perioduod početka juna do kraja septembra.

U skladu sa crnogorskim propisima, kao i Direktivom EU o kvalitetu voda za kupanje, Programom je obuhvaćeno praćenje 2 obavezna mikrobiološka parametara (bakterije Escherichia coli i Intestinalne enterokoke). Shodno članu 8 Pravilnika vode za kupanje se klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

O rezultatima analiza, Javno preduzeće redovno obavještavanadležne opštinske komunalne i republičku vodoprivrednuinspekciju, kao i nadležne institucije i javnost. Ukoliko rezultatuzorka prelazi dozvoljene granice (loše vode za kupanje), vrši se ponovno uzorkovanje radi utvrđivanja da li se radi o prolaznojpromjeni ili zagađenju.

Prezentacija podataka putem interneta (aplikacija naInternet stranicihttp://www.monitoring.morskodobro.com/kupalista/ )

Ažurne informacije o kvalitetu morske vode na crnogorskimplažama su dostupne zainteresovanoj javnosti, posebnoturističkim organizacijama, hotelima, turističkim agencijama, i svim ljubiteljima rekreacije u moru.

Radi kvalitetnije prezentacije i dostupnosti podataka o kvalitetumorske vode, temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetuza svako pojedinačno kupalište, JP Morsko dobro je izradilosoftverski aplikativni sistem za obradu i prezentaciju podataka, kojem se može pristupiti putem Interneta. Aplikacija se nalazi naweb stranici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobromwww.morskodobro.com i dostupna je na crnogorskom i engleskom jeziku. Takođe, aplikacija je rađena premanajnovijim stanardima, te je prilagođena za prikazivanjepodataka na svim modelima računara, laptopova, tableta i mobilnih telefona.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja