Print this page

Aukcija za zakup ugostiteljskih terasa

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspislao je juče javni poziv za javno nadmetanje za zakup ugostiteljskih terasa na području opštine Budva.

Kako je saopšteno iz Javnog preduzeća predmet javnog poziva je zakup zemljišta u državnoj svojini za postavljanje montažno demontažnih privremenih objekata-terasa u zoni morskog dobra u Opštini
Budva koje su predviđene Izmjenama i dopunama Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019-2023.god. na aukciji, koja će biti održana 18. juna naći će se :

- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1448 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.19 u Izmjenama i dopunama
programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=50m2
Početna cijena korišćenja/zakupa: 1.950,00eura

- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1448 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.20 u Izmjenama i dopunama
programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=50m2
Početna cijena korišćenja/zakupa: 1.950,00eura

- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1448 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.21 u Izmjenama i dopunama
programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=50m2
Početna cijena korišćenja/zakupa: 1.950,00eura

- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1448 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.22 u Izmjenama i dopunama
programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=50m2
Početna cijena korišćenja/zakupa: 1.950,00eura

- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1448 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.24 u Izmjenama i dopunama
programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=50m2
Početna cijena korišćenja/zakupa: 1.950,00eura

- Privremena lokacija za montažno demontažni privremeni objekat, terasa ugostiteljskog objekta, na dijelu kat. parcele 1448 K.O. Bečići, lokacija označena brojem 10.30 u Izmjenama i dopunama
programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva, površine P=50m2
Početna cijena korišćenja/zakupa: 1.950,00eura

PODIJELI

Tagged under