Print this page

CKCG: Edukacija o pružanju prve pomoći

Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore je u okviru projekta RACE (trka za život) realizovao jednodnevnu edukaciju za po 20 službenika iz Uprave policije, po 10 iz CB Herceg Novi i OB Kotor, kao i 15 službenika iz Službi zaštite i spašavanja iz Herceg Novog i Kotora.

Službenici Uprave policije i Službi zaštite i spašavanja su prošli trening pružanja prve pomoći i obuku korišćenja automatskog eksternog defibrilatora (AED) u cilju poboljšanja dostupnosti i kvaliteta pružanja hitne pomoći.

Projekat RACE se finansira kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 i podrazumijeva usklađivanje i unaprjeđenje hitne medicinske usluge (EMS – Emergency Medical Services) u cilju postizanja veće efikasnosti i profesionalnosti u očuvanju ljudskih života kao i pružanja zajedničkog odgovora u slučaju većih, masovnih nesreća na programskom području.

Očekivani projektni rezultati biće postignuti kroz poboljšanju dostupnost i pristup EMS mreži u prekograničnom području kroz nabavku neophodne tehničke opreme, trening programe za nemedicinski kadar u pružanju prve pomoći, izradu zajedničkog protokola saradnje u slučaju veće nesreće i elementarne nepogode te organizaciju pokazne vježbe sa 52 učesnika. 
Edukaciju će proći 110 policijskih službenika i 110 službenika Službi zaštite i spašavanja iz programskog područja.
Obuka je održana u Budvi Akademiji znanja, a ranije je Zavod takođe organizovao u Domu solidarnosti u Sutomoru istovjetnu edukaciju za službenike iz Uprave policije iz CB Bar, OB Ulcinj i službenike iz Službi zaštite i spašavanja iz Bara i Ulcinja.

PODIJELI

Tagged under