Print this page

Gradnja napera na Jazu na čekanju

Služba budvanskog glavnog arhitekte odbila je zahtjev Morskog dobra za davanje saglasnosti na idejno rješenje izgradnje kamenog nabačaja/ napera na plaži Jaz, proglašavajući se nenadležnim.

Projektnim zadatkom bilo je planirano se izgraditi naper radi zaštite ušća rijeke Drenovštice u more i time riješi problem plavljenja. Ovim bi se riješio problem plavljenja kuća uz plažu.

“Postupajući po navedenom zahtjevu, glavni gradski arhirekta je utvrdio da nije nadležan da daje saglasnost na idejno rješenje u skladu sa članom 87. Zakona o planiranju prostora “, navodi se u rješenju glavnog gradskog arhitekte.

PODIJELI

Tagged under