Print this page

Imenovan novi odbor direktora Budvanske rivijere

Skupština akcionara Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva na današnjoj 19. redovnoj godišnjoj sjednici razriješila je stare i imenovala nove članove Odbora direktora.

“ U Odbor direktora imenovani su Mijomir Pejović, Nebojša Janović i Aleksandar Jeličić, kao predstavnici državnog kapitala, Vladimir Sekulić, ispred AIK banke i Jovan Purar kao predstavnik Tandexon limited.
 Skupština akcionara donijela je novi Statut i Poslovnik o radu Skupštine akcionara Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva. Usvojeni su godišnji finansijski iskazi, Izvještaj Menadžmenta za 2020. godinu i Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu.

Akcionari su donijeli i Odluku o pokriću gubitka Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva u poslovnoj 2020. godini, a upoznati su i s Izvještajem revizora Društva za 2020. godinu, dok većinom glasova prisutnih nije izabran revizor Društva za 2021. godinu”, saopštenonje iz HG Budvanska rivijera”.

PODIJELI