Print this page

Za dvije i po godine naplaćeno 24 miliona eura komunalija

Služba za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta u proteklih dvije i po godine naplatila je čak 24 miliona eura

Načelnik Službe Ninoslav Kaluđerović kazao je da da naplata komunalija premašuje iznos od 50 odsto planiranog za ovu godinu, te da očekuje da će i Služba ove godine , kao što je to u prethodne dvije premašiti budžetom planirane iznose za trećinu.


„ Budžetom za ovu godinu od naplate komunalije planirano je da se inkasira 7.1 miliona eura, od kojih 4.55 miliona od pravnih lica i 2.55 miliona od građana . Mi smo do sada uspjelid a naplatimo 3.640.674 eura, što je ostavrenje od 51 odsto. Naplaćeno je 2.6 milona od građevinskih kopanija i nešto više od miliona od građana. Do sada smo zaključili 38 ugovora oa naplti komunalija od kojih 17 sa firmama i 21 ugovor sa građanima “, naveo je Kaluđerović.


On je naglasio da je naplata komunalija i tokom 2017. i 2018. za trećinu bila veća od projektovanih, iako je tada bio na snazi moratorijum na gradnju za najekskluzivnije prostor Budve i Petrovca –koje obuhavataju detaljni urbanistički planovi „ Budva centar“ i Petrovac centar.


„ Služba je u 2017. naplaćeno na ime naknade 10.883.435 eura, što je činilo 32 odsto od ukupnih prihoda koje je te godine ostvarila Opština. Zaključeno je bilo 138 ugovora , od kojih 41 sa pravnim licima, a 97 sa građanima. Budžetom za 2017. bilo je planirano da se na ime komunalija ostvari prihod od 8.2 miliona eura, dok smo mi uspjeli da taj iznos premašimo za čak 2.6 miliona eura. Od pravnih lica naplaćeno je 7.9 miliona eura, a od građana 2.9 miliona eura, i time smo naplatu premašili za trećinu od planiranog“, kazao je Kaluđerović.
Odlični rezultati , kako je dodao, ostvareni su i u 2018. tokom koje je Služba naplatila 9.426.564 eura, gotovo dva i po miliona više od planiranog.


„ Budžetom za 2018. bilo je planirnao da naplatimo sedam milion eura, dok smo mi ostvarili naplatu za 34 odsto više od projektovanog. Naplaćeno je od pravnih lica 7.4 miliona , a od građana 1.9 miliona eura. Takav priliv novca u opštinsku kasu, činio je petinu od ukupnog Služba je zaključila ukupno 112 ugovora , od kojih 69 sa pravnim licima, a 43 sa građanima. od pravnih lica. Zaključeno su i tri ugovora za izgradnju hotela . Na otplatu obaveza iz prethodnog perioda isplaćeno je 369.823 eura“, istakao je Kaluđerović.
Podsjećamo, investitorima se prema važećoj opštinskoj odluci daje mogućnost da izmire komunalije odjednom, čime stiču pravo na popust od 20 odsto, ali i da plaćaju u ratama, s tim što moraju založiti nekretninu, kao garanciju da će izmiriti obaveze u ugovorenim rokovima.


„Dinamika uplata po osnovu ugovora zaključenih sa odloženim načinom plaćanja , odnosno na rate, se prati i isti se izvršavaju na način kako je to predviđeno u samim ugovorima.“, naglasio je Kaluđerović.

PODIJELI