Print this page

Komunalno preduzeće dobija drobilicu, Opština kešira 208 hiljada

Gradonačeknik Marko Carević i direktor beogradske firme "UNIWAB" Nebojša Joskimović zaključili su ugovor o nabavci multifunkcionalnog vozila za komunalno djelatnost - drobilicu. Ugovor je zaključen nakon što je beogradska kompanija prvorangirana na tenderu i oodluka Opština postala zvanična, nakon što je istekao žalbeni rok, u toku koga nije bili prigovora.

Naime, ugovorom, koji je zaključen prije četiri dana, predviđeno je da Opština se obavezuje da nakon isporuke vozila u roku od 20 dana uplati novčanu sumu sa uračunatim PDV od 207.999 eura dobavljaču.

PODIJELI