Print this page

Morska voda odlična za kupanje

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 10. do 12. septembra pokazali su da je na 90% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 10% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.


Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog K1 kvaliteta. Kada je u pitanju kvalitet vode u opštini Bar, voda je bila odličnog K1 kvaliteta na svih 13 kupališta, a ista situacija je bila i u Budvi, gdje je kvalitet vode bio K1 klase na svih 26 lokacija uzorkovanja. Kvalitet morske vode K1 bio je na 7 kupališta u opštini Tivat, dok je na 2 kupališta taj kvalitet bi klase K2. U opštini Kotor od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 zabilježen je na 12 kupališta, a na 3 kupališta voda je bila kvaliteta K2. Analize kvaliteta morske vode u Herceg Novom, od ukupno 21 kupališta, pokazale su kvalitet K1 na 16 lokacija, dok je na 5 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

PODIJELI