Print this page

Konstituisana Tenderska komisija za postupak koncesija aerodroma

U Podgorici održana konstitutivna sjednice Tenderske komisije za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat. Podsjecamo da je 11. oktobra objavljen tekst javnog poziva za sve potencijalne ponuđače da učestvuju u pretkvalifikacionom postupku za dodjelu koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat.

S obzirom na čvrstu opredijeljenost Vlade Crne Gore da se postupak za dodjelu koncesije, uključujući i fazu pretkvalifikacije, odvija na potpuno transparentan način, Tenderska komisija će o svakoj sjednici, pa i o konstitutivnoj, pravovremeno obavještavati javnost, kako bi ne samo potencijalni ponuđači, nego prvenstveno građani Crne Gore, bili u potpunosti upoznati sa tokom ovog za sve nas izuzetno značajnog procesa.

Na današnjoj sjednici Tenderske komisije, kojom je predsjedavao mr Milutin Simović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem, a u prisustvu zamjenika predsjednika Tenderske komisije Osmana Nurkovića, ministra saobraćaja i pomorstva i uz prisustvo ostalih članova Tenderske komisije, pripremljen je Poslovnik o radu Tenderske komisije, kojim se bliže uređuju organizacija, način rada i odlučivanja Tenderske komisije.

 

VEZANO: Pista Aerodroma Tivat pokazala pukotine društva

 

Takođe, sagledan je dosadašnji tok pretkvalifikacione faze postupka, kao i pitanja koja su od značaja za dalji tok postupka za dodjelu koncesije. U tom kontekstu, ocijenjeno je svrsishodnim da 31. oktobra u Podgorici bude održana Predtenderska konferencija namijenjena potencijalnim ponuđačima. Konferencija će imati za cilj da obezbijedi da svi potencijalni ponuđači, vodeći upravo računa i o pravilima koja se odnose na zaštitu konkurencije, rapolažu u toku čitavog procesa istim i sveobuhvatnim informacijama, na osnovu kojih će moći da pripremaju ponude. Renomirani Savjetnik Vlade i Tenderske komisije u ovom procesu IFC će tom prilikom prezentovati potencijalnim ponuđačima predmet i cilj koncesije, tehničke specifikacije aerodroma, parametre i strukturu koncesije, kapitalna ulaganja, kao i naredne korake u samoj tenderskoj proceduri.

Kako je već istaknuto, a kao konfirmacija potpune otvorenosti Vlade u ovom procesu, Tenderska komisija za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat će se takođe obratiti javnosti nakon Predtenderske konferencije i na taj način osigurati kontinuiranu transparentnost postupka.

 

VEZANO: Sanacija piste u Tivtu počela danas; iz URA pitali što ste toliko čekali

PODIJELI