Print this page

Pod lupom izbor nove direktorke Dnevnog centra

Odluka Upravnog odbora JU "Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama teškoćama u razvoju", koji je većinog glasova za direktoricu ove javne ustanove izabrao Mariju Đurić, biće predmet ispitivanja. Ovom javnom ustanovanom do sada je kao vd upravljala Ivana Mihović.

Na ispitivanje cijelog postupka izbora rukovodećeg kadra insistira URA Budva koja od koalicionih partnera, predsjednika opštine te nadležnog organa za vršenje upravnog nadzora nad opštinskom ustanovom, zahtijeva hitno preispitivanje kompletni postupak izbora direktora JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.


Iz ove partije naglašavaju da posebno zabrinjava način sprovođenja postupka izbora direktora JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, prvenstveno zbog činjenice da je javni konkurs sproveden u trenutku kada Upravni odbor radi u krnjem sastavu, jer treći član nije verifikovan od strane skupštine, a zatim i zbog iznenađujuće rapidne objave vijesti o izabranom kandidatu nakon nepuna dva sata od sprovođenja intervjua sa kandidatima.


“Činjenica da se radi o ustanovi koja je od izuzetne važnosti za socijalnu inkluziju djece sa smetnjama u razvoju i pružanje podrške njihovim porodicama upućuje da je neophodna posebna pažnja prilikom izbora lica koje treba da posjeduje neosporan profesionalni i lični integritet, stručnost i kvalifikacije, te iskustvo u radu ovakvih i sličnih socijalnih institucija, što je svakako i uslov iz teksta konkursa. Koliko su ovi kriterijumi ispoštovani i da li se zaista postupalo u interesu korisnika usluga ove institucije ili su prioriteti dati drugačijim “kompetencijama” OO URA Budva će ispitati do kraja”, istakli su u ovoj partiji.

PODIJELI