Print this page

Za modernizaciju saobraćajnica 390 hiljada eura

Opština Budva raspisla je tender za izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva.

Iz budžeta je izdvojeno 390 hiljada eura. Predviđeno je tenderom da bude izvršena obnova habajućeg sloja kolovoza, a potom postavljen novi sloj asfalta.

Osim brojnih kriterijuma koje ponuđači moraju ispuniti od licence, tehničke opremljenosti mora dostaviti i bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke. Opština je planom investicija predvidjela brojne infrastrukturne projekte da realizuje tokom ove godine.

PODIJELI