Print this page

​Obavještenje za javnost Morskog dobra o radovima na Svetom Stefanu

Komunalna inspekcija opštine Budva je izvršila pregled oštećenja i zapisnikom broj UPIN-09-714/20 od 24.02.2020. godine naložila da se izvrši sanacija obrušenog zida na pješačkoj stazi i nasipu na krajnjem istočnom dijelu plaže Sv. Stefan. Navedena škarpa i plato su oštećeni tokom nevremena u oktobru 2019. godine, o čemu je ovo Javno preduzeće ranije sačinilo službenu zabilješku.


U vezi navedenih oštećenja Javnom preduzeću se 27.02.2020. godine se obratio i vlasnik objekata u neposrednom zaleđu plaže sazahtjevom da o svom trošku sanira predmetna oštećenja, jer ista ugrožavaju bezbjednost staze i objekata iznad kupališta plaže 21F.

Posupajući po prijavi građana, kontrolori morskog dobra su 02.03.2020. kostatovali da su na krajnjem istočnom dijelu svetostefanske plaže, tokom vikenda izvedeni radovi na mašinskom rušenju dijela oštećene betonske škarpe i u postupku je utvrđivanje načina na koji će se dalje postupiti po nalogu Komunalne inspekcije opštine Budva

PODIJELI

Tagged under