Radovi na uređenju kompleksa ispod Pošte se intezivno izvode

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore inteziviralo je radove na uređenju plato na šetalištu ispod Pošte gdje su se nekada nalazile otvorene diskoteke. Ono je prije mjesec uvelo u posao izabranog izvođača radova za parterno uređenje 8.000 kvadarta državnog zemljišta ispod Glavne gradske pošte, sa kojeg su krajem prošle godine uklonjene otvorene diskoteke i privremeni objekti.

Radovi na prvoj / pripremnoj fazi terena obuhvataju mašinski iskop i ravnanje površinskog sloja već postavljenog humusnog materijala, potom nabavku i nasipanje tamponskog sloja šljunka i postavljanje betonskih ivičnjaka.

U okviru ovog posla izvođač radova će izvršiti nabavku i postavljanje urbanih elementa - parkovskih klupa i korpi za otpatke u kombinaciji drveta i metala saglasno Idejnom rješenju koje je uradilo JP za upravljanje morskim dobrom.

Prvom fazom radova obuhvaćena je izrada i montaža novog pješačkog mosta preko Savičića potoka, koji će biti izrađen od lameliranog lijepljenog drveta sa osnovnim i pratećim materijalom od sibirskog ariša.

Radove će izvoditi d.o.o. “Incom” iz Podgorice, a rok za završetak je 50 kalendarskih dana.

Ugovorena vrijednost prve faze radova iznosi 94.847,99 eura.


FAZA II

predviđeno je hortikulturno uređenje, uz kompletno opremanje terena električnim instalacijama i osjvjetljenjem.

Nakon dužeg niza godina ova provršina će biti urbanistički i prostorno privedena namjeni, gdje će korisnici nove zelene površine moći da uživaju i provode slobodno vrijme. Data površina je projektovana kao park i nastavak već postojećeg šetališta.

 

 

BIĆE ZASAĐENO PREKO 400 MEDITERANSKIH SORTI

Prilikom obilaska terena zatečeno stanje biljnog fonda kojim raspolaže lokacija, a nalazi se na prvoj liniji uz more, je šarenoliko, što je posljedica korišćenja ovog prostora od strane više korisnika koji su ostavljali svoj zeleni pečat na datoj površini.

Prateći sve uslove sredine i postojeće stanje, za ozelenjavanje lokaliteta biće upotrijebljene vrste koje su autohtone za ovaj predio Crne Gore. Cilj je upravo, da se vegetacija prikaže kao jedan od gradivnih elemenata predione kompozicije.

Na lokalitetu će biti zasađeno preko 400 mediteranskih sorti, od čega 35 stabala primorskog bora (Pinus pinea) visine 3,5 metara, oleandri, magnolije, i dr.

Radovi obuhvataju nabavku i ugradnju elektro-infrastrukture, postavljanje podne reflektorske rasvjete za osvjetljenje stabala u parku po Idejnom rješenju inžinjera hortikulture, te postavljanje kandilabera i led svjetiljki na stubovima.

IGRALIŠTE ZA DJECU I IGRALIŠTE ZA KUĆNE LJUBIMCE (PET FRIENDLY)

Na lokalitetu će biti postavljene elastične podloge sportskih terena i sadržaji igrališta za djecu – vrteške, ljuljaške i klackalice, kao i multifunkcionalni kompleks za djecu koji sadrži sprave za penjanje, spuštanje, provlačenje, balansiranje i dr.

Na jugoistočnom dijelu lokaliteta postavlja se mreža za poligon za kućne ljubimce visine do 1,80 metara, uz montažne hranilice - pet stations.

 

Ukupna vrijednost ovog posla iznosi 198.367,84 eura sa uračunatim PDV-om, a rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti