Print this page

Kritična kategorija: vozači do 24 godina izazivaju najviše nesreća

Donošenjem Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i njegovih podzakonskih akata, značajno je unaprijeđen normativni okvir za dalje jačanje bezbjednosti saobraćaja, kao i postizanje većeg nivoa usklađenosti sa standardima Evropske unije", kazao je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević otvarajući u "Maestralu" konferenciju " Unapređenje bezbjednosti saobraćaja".


On je dodao da izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, koje se trenutno nalaze u Vladinoj proceduri, uvodi se niz novina u ovoj oblasti, koje će, po ocjeni eksperata, značajno doprinijeti unaprjeđenju stepena bezbijednosti drumskog saobraćaja.


"Tako se, na primjer, uvodi kategorija „mladi vozač“ za kojeg se uvode dodatna ograničenja brzine i nulta granica alkohola, droga i psihoaktivnih supstanci u organizmu, kako bi se smanjio broj vozača do 24 godine koji učestvuju u saobraćajnim nezgodama. Analizirajući saobraćajne nezgode koje su se desile u 2013. godini, a kojih je bilo 5.264, u 30% slučajeva su učestvovali vozači do 24 godine života. Takođe, analizom izdatih prekršajnih naloga i zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, utvrdili smo da su vozači do 24 godine života skloni vršenju najtežih prekšaja, kao što su: prekoračenje dozvoljene brzine, nedozvoljeno preticanje i vožnja pod uticajem alkohola. Sve ovo nas je navelo da za ovu kategoriju vozača uvedemo dodatna ograničenja",  kazao je Konjević.


Prema njegovim riječima zakonsku novinu predstavljaće i drugačije definisanje upotrebe zimske opreme na putevima, jer je stručna, a i laička javnost ukazala da postojeće zakonsko rješenje nije dobro.


"Korišćenje zimskih guma u uslovima temperature vazduha iznad 7C je, po mišljenju stručnjaka, kontraproduktivno s aspekta bezbjednosti. Iz ovih razloga smo se i odlučili da u tekstu Zakona propišemo šta se smatra zimskim uslovima na putu, kao i da je zimska oprema potrebna samo kad je put prekriven snijegom, ledom ili poledicom", zaključio je on.

  foto: Aleksandar Aleksić

PODIJELI