Print this page

Mikijelj ukinuo dosadašnji Pravilnik o rješavanju stambenog pitanja u Morskom dobru

Upravni odbor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je na sjednici održanoj dana 08.07.2021. godine, na predlog direktora Mladena Mikijelja donio Odluku o stavljanju van snage Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Javnom preduzeću.

Pravilnikom o naknadi putnih troškova zaposlenih u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, utvrđuje se na način ostvarivanja prava zaposlenih u Javnom preduzeću na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla. Prava na naknadu troškova prevoza mogu ostvariti lica koja su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i lica koja su u radnom odnosu na određeno vrijeme u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.
Putni troškovi zaposlenih po novom Pravilniku donešenom na istoj sjednici obračunavaće se na osnovu mjesečne preplatne karte u javnom saobraćaju , a ne na osnovu dnevne karte kako je u predhodnom Pravilniku bilo definisano, čijom primjenom će biti ostvarena ušteda u iznosu od oko 40.000,00 eura na godišnjem nivou.
Uvidom u osporeni Pravilnik o rješavanju stambenih potreba zaposlenih i nizom izmjena u dijelu uslova i kriterijuma kojim su se do sada izdvajala sredstva u iznosu od 800.000,00 eura, Upravni odbor je donio odluku da se ovaj Pravilnik stavi van snage.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava javnost da će se i u narednom periodu nastaviti sa politikom racionalnog korišćenja novca svih građana i da će raspoloživa sredstva usmjeriti na realizaciju infrastrukturnih projekata u cilju unapređenja turističke ponude Crne Gore.

PODIJELI

Tagged under