Print this page

Minimalna potrošačka korpa za jun 656,9 eura

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jun 2021. godine iznosila je 656,9 eura.

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 283,9 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 373,0 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u junu 2021. godine, u odnosu na maj 2021. godine, zabilježila je rast od 0,1%.
Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u junu 2021. godine u odnosu na maj 2021. godine, zabilježili su pad od 0,1%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na maj 2021. godine, zabilježili rast od 0,2%.

PODIJELI

Tagged under