Print this page

Morsko dobro prijavilo gradnju četiri drvene kućice na Jazu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom prijavilo je Komunalnoj policiji i inspekciji slučaj izgradnje četiri drvene montažne kućice na istočnom dijelu plaže Jaz.

Javno preduzeće postupilo je po prijavi Mreže za afirmaciju nevladinog sektora - MANS.

Pogledajte službenu zabilješku koju su sačinili kontrolori JP "Morsko dobro".

PODIJELI

Tagged under