Print this page

Na tenderu hotelska kupališta u Baru i Kotoru

Javno preduzeće za upravljanej morskim dobrom raspislao je juče javni poziv za davanje u zakup dva hotelska kupališta u Baru i Kotoru. Na tenderu su:

- U Kotoru – u Dobroti, betonska plaža u dužini 30 m / površine 100 m2 u zahvatu od ponte – kat.parcele br.330 KO Dobrota I sjeverno u dužini 30 m i dio na održavanje u dužini 70 m, sve kao dio
kat.parcela br.325, 329 i 330 KO Dobrota I, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 9J u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Kotor.
Tip plaže: hotelsko
U okviru kupališta planiran je privremeni objekat :
1)plažni bar 15m2 sa terasom površine 30m2 (na kat.parceli br.328 KO Dobrota I)
Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat):4.523,00 €

- U Baru, u naselju Dobra voda, obala na lokalitetu Ujtin potoka, u dužini od 28 m1/površine 500 m2, dio kat.parcele 3192 KO Dobre Vode, obala ispod kat. parcele 276/2 i 2762/3  KO Dobre Vode, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 10A2 u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Bar.
Tip kupališta: hotelsko
U okviru kupališta može se odobriti: konzervator za sladoled, 1 kom Minimalna cijena korišćenja/zakupa (za kupalište i privremeni objekat): 1.465,00 €

Pravo učešća na javnom pozivu za zakup hotelskog kupališta imaju vlasnici ili zakupci hotela visoke kategorije (5* ili 4* i hotelskog risorta ). Hotel može zakupiti/koristiti samo jedno hotelsko kupalište, shodno kapacitetu hotela.

PODIJELI

Tagged under