Print this page

Obilježavaju Galiolu najveću opasnost po jahte

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je raspisalo javni poziv za nabavku i ugradnju opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola u Budvi.

POdsjećamo , unazad deceniju nekoliko luksuznih jahti nasukalo se na Galiolu.


"Predmet javnog poziva je nabavka opreme za noćnu markaciju (označavanje) - bijelo svjetlo sa dva bljeska minimalne vidljivosti 3nm i opreme za obilježavanje usamljene opasnosti u skladu sa IALA sistemom.Obilježavanje treba da se vrši postavljanjem fiksnog pilona (stuba) od nerđajućeg čelika na čijem bi se vrhu nalazile dvije crne kugle prečnika 0,6 metara. Pilon (stub) od nerđajućeg čelika (AISI 316) treba da bude visine 3000 mm, ofarban crveno- crnim prugama i da je pogodan za montiranje na betonsko postolje", naveli su u Morksom dobru.


Javni poziv će trajati do 21. oktobra, nakon čega će biti organizovano javno otvaranje ponuda. Za ovaj posao predviđeno je 20.000 eura
Javno preduzeće je opredjelilo novac za markaciju ovog rizičnog lokaliteta na inicijativu korisnika luke Budva, kluba za sportski ribolov „Širun” i NVO Porat- Pizana, a posao će biti realizovan kroz smjernice Uprave pomorske sigurnost.

PODIJELI