Print this page

Održan sastanak povodom pojačanog nadzora u Budvi

Povodom porasta broja zaraženih virusom  Covid 19, u Budvi je danas održan sastanak sa koordinatorom, svim domicilnim i dodatno angažovanim inspektorima u skladu sa Planom pojačanog nadzora.

Na sastanku je dogovoren plan sledećih inspekcijskih nadzora u skladu sa aktuelnom situacijom na terenu, a naročito će se sa epidemiološkog stanovišta kontrolisati ugostitelji i trovine.

Po pitanju kontrole epidemioloških mjera, u prošloj nedjelji je izvršeno preko 1000 kontrola, i utvrđene su dvije nepravilnosti za koje su podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, kojima se traži od suda izricanje viših kazni od minimalne koju inspketor može na licu mjesta izreći.

U Budvi su prethodnih dana utvrđene nepravilnosti po pitanju nepoštovanja epidemioloških mjera, pa su turistički inspektori u Budvi kaznili dva ugostitelja, od kojih je jednom zatvoren objekat  zbog ponavljanja istih prekršaja. Stoga pozivamo sve ugostitelje da poštuju mjere jer će se kontrolisanim subjektima koji ponove prekršaj zabraniti vršenje djelatnosti na period od 3 do 30 dana.

Građani imaju mogućnost prijavljivanja nepravilnosti na naš besplatni broj kol centra 080 555-555, a upravo zahvaljujući tom sinergijskom efektu očekujemo ostvarivanje još boljih rezultata na terenu ovog ljeta.

Takođe, apelujemo kako na građane, tako i na privrednike da poštuju mjere, jer je za ovu turističku sezonu presudno očuvanje povoljne epidemiološke slike, od koje nadasve zavisi uspješnost poslovnih rezultata turističkih poslenika, jer ne zaboravimo, pandemija nažalost i dalje traje. 

PODIJELI