Print this page

Pilone „osloboditi“ iz butika

Mjesna zajednica Stari grad u svome otvorenom pismu u kome je iznijela svoje stavove o stanju objekta kulture u Starom gradu i šta treba Opština da preduzme, posebnu pažnju posvetila je pilonima, kapije antičke Budve.

Oni traže od nove gradske uprave da ekspropriše trigovački objekat u kome senalazi vrijedan kulturno istorijski spomenik. Naime, mediji su unazad nekoliko godina pisali da se ostaci antičke kapije nalaze u jednom od butika u Starom gradu.


„Prilikom otkrivanja antičke kapije 1985god. opštinski organ nije imao u vidu zakon iz 1945god. po kojem sve što se nađe 20cm ispod površine zemlje pripada državi. Putem zamjene lokala jednom vlasniku je dat lokal na drugom mjestu a privatni vlasnik za 2/3 površine je ostao vlasnik iako ne može biti vlasnik prostora koji je naknadno iskopan ispod njegovog prizemlja. Nije se niko bavio ovim problemom pa je tako jedan od najstarijih spomenika kulture u Crnoj Gori sada u funkciji butika.

Neophodna je eksproprijacija a prodajni prostor da pripadne muzeju za prodaju knjiga, kulturoloških suvenira, i sl. Ne postoji ni jedan naučni rad vezan za ovo značajno otkriće“, navodi se u pismu MZ Stari grad.

PODIJELI