Print this page

Počinje izgradnja šetališta u Pržnu

"Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore će u narednih nekoliko dana krenuti u realizaciji dva važna infrastukturna projekta u zoni morskog dobra, a to su "Izvođenje radova na parternom uređenju rive Pržno" i II faza izvođenja radova "Izgradnja i uređenje šetališta na Jazu", poručio je direktor Javnog preduzeća Mladen Mikijelj, nakon radnog sastanka koji je održan danas sa sekretarom Sekretarijata za investicije Opštine Budva Jokom Popovićem i njegovim saradnicima.

Jedan je od prioriteta je projekat "Izrada napera na Jazu" koji će značajno doprinijeti u rješavanju  dugogodišnjeg problema kako bi se spriječili nanosi od poplava, kao i izvođenje radova projekta revitalizacije plaže Pržno.
,,Sekretarijat za investicije opštine Budva će u skladu sa mogućnostima pružiti finansijsku podršku Javnom preduzeću u cilju realizacije važnih kapitalnih projekata koji će biti uvršteni u plan investicionih aktivnosti za narednu godinu“, istakao je sekretar Sekretarijata za investicije Opštine Budva.
Javno preduzeće će izvdvojiti više sredstava u odnosu na sredstva koja će biti opredijeljena budžetom Vlade Crne Gore.
Važno je istaći da će Javno preduzeće u saradnji sa Opštinom Budva do kraja godine raspisati međunarodni tender za izradu projekta šetalište Budva-Zavala.
U toku je raspisivanje tendera za nabavku i postavku mobilijara ( klupe i kante za otpatke) za cijelo crnogorsko primorje, a dio će između ostalog biti namjenjen i budvanskoj opštini.
Zajednički sastanak je imao za cilj unapređenje infrastrukture i zajednička saradnja između Opštine Budva i JP „Morsko dobro“.
Predstavnike Opštine Budva su pored direktora Javnog preduzeća "Morsko dobro" Mladena Mikijelja ugostili predstavnici Službe za uređenje i izgradnju Vukašin Mijatović i Miljana Miljanić."

PODIJELI