Print this page

Prijete tužbom od pet miliona, agonija duga 11 godina

Na priču o žičari koja treba da spoji bečićke Čučuke sa austrougarskom tvrđavom Kosmač na Brajićima, ni poslije 11 godina nije stavljena tačka - agonija se nastavlja, nakon što je predsejdnik Opštine Marko Bato Carević povukao sa dnevnog reda današnjeg skupštinskog zasijedanja odluku o eksproprijaciji 35 hiljada kvadrata zemlje, uz obrazloženje da niej postignut dogovor sa mještanima. Kompanija Cable Car Montenegro koja finanisra cijeli projekt, kao i samu eksproprijaciju, optužila je Carevića da takvim postupkom je zaustavio investiciju i zaprijetila podnošenjem tužbe na pet miliona eura odštete. Pismo ove kompanije upućeno Careviću prenosimo u cjelosti:

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Cable car Montenegro“ osnovano je u februaru mjesecu 2008. godine, sa ciljem da realizuje investicionu ideju izgradnje žičare na realiciji Bečići – Brajići. Sa ovom idejom upoznati su još tada svi nadležni organi Opštine Budva i Vlade CG i zajednički utvrđeno da ovakav projekat ima ogroman značaj za budući razvoj turističke privrede Opštine Budva i Crne Gore.
Ideja i projekat žičare Bečići Budva u dužini od 2 km sa 14 nosećih stubova, kojom se savladava visinska razlika od 730 metara za vrijeme od 7 minuta, trebala je da ima za posledice:
- Povezivanje Opštine Budva sa prirodnim zaleđem i razvoj turizma na novim lokacijama u Opštini;
- Obogaćenje turističke ponude jer bi se ovom žičarom moglo prevoziti 1000 putnika za sat vremena;
- Stavljanje u funkciju turizma, kulturnog i istorijskog spomenika, tvrđave Kosmač, za koju je urađen na našu inicijativu biznis plan integralne rehabilitacije i revitalizacije;
- Revitalizaciju Brajićkih sela i izgradnju eko-golf terena u Brajićkom polju;
- Obnovu starog austrijskog puta za pješačke i mount-biking ture;
- Izgradnju terena za sport i rekreaciju i objekata za zdravstveni turizam.
Nakon usvajanja UT uslova od strane Opštine Budva za trasu žičare  Bečići –Brajići sa svim pratećim sadržajima, naša firma „Cable car Montenegro“ je:
- Izradila fizibiliti studiji navedene žičare;
- Izradila projektni zadatak za žičaru;
- Napravila tehničku dokumentaciju geološkog ispitivanja terena za trasu žičare sa ovlašćenim i relevantnim organizacijama iz ove oblasti;
- Angažovala u svijetu najpoznatiju firmu „Doplemajer“ iz Beča (Austrija) za projektovanje i izgradnju žičara, koja je napravila idejni projekat navedene žičare;
- Raspisala tender za izradu glavnog projekta žičare i nakon toga prihvatila ponudu i projekat austrijske firme „Doplemajer“.
- Naručila i prihvatila glavni projekat i reviziju projektne dokumentacije žičare Bečići-Brajići, na osnovu Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa br. 0014-2522/1 od 12.09.2014. godine.
- Projekti i revizije su urađeni u svemu u skladu sa važećim zakonima i propisima uz poštovanje najviših standarda struke iz ove oblasti.

 

VEZANO: Žičarom povezuju Bečiće i tvrđavu Kosmač


Važno je istaći da je Opština Budva u okviru svoje nadležnosti još 2008. godine utvrdila javni interes za realizaciju ovog projekta i donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa br. 0101-344/1 od 14. 08. 2008. godine ( Službeni list Opštine Budva br. 10/08) kojom je utvrđena potpuna i djelimična eksproprijacija zemljišta za potrebe izgradnje žičare.
Skupština Opštine Budva je donijela i odluku o pristupanju u suvlasnički odnos u svojstvu osnivača Opštine Budva u „Cable car Montenegro“ i da njen ulog bude opštinsko zemljište u vrijednosti od 209.963 eura po procjeni nadležne opštinske komisije za procjenu tržišne vrijednosti zemljišta od 11. 08. 2008. godine. Ova opštinska odluka nosi oznaku  br. 0101-678/1 od 29. 12.2009. godine.
Na glavni projekat žičare Bečići – Brajići saglasnost je dao i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.
Posebno želimo istaći da je procjena opštinskog zemljišta i zemljišta planiranog za eksproprijaciju  izvršena u vrijeme kada su tržišne vrijednosti nekretnina bile na najvećem nivou i da će se suvlasnički odnos Opštine Budva formalizovati na osnovu posebnog pravnog akta o pristupanju Opštine kao ulagača. Predviđeno je da se suvlasnički odnos sa Opštinom Budva formalizuje u vrijeme kada se i ostalo eksproprisano zemljište bude upisalo na  zajedničku firmu „Cable car Montenegro“
Zbog  javnosti je značajno istaknuti da do danas Opština Budva nije imala nikakvih finansijskih izdataka ili ulaganja povodom projekta ove žičare.
„Cable car Montenegro“ je do danas uložilo u cjelokupni kapital društva,  iznos od preko 1.400.00  eura.  Osim angažovanja sredstava za obimnu i zahtjevnu projektnu dokumentaciju naša firma je deponovala na poseban račun Ministarstva finansija Vlade CG iznos od 483.680 eura, na osnovu sporazuma zaključenog sa Opštinom Budva (br.001-3412/1 od 06.11.2015. godine)  koja nije imala raspoloživa budžetska sredstva za eksproprijaciju potrebnog i predviđenog zemljišta za gradnju žičare.
Isplatili smo, takođe na osnovu ugovora sa Opštinom Budva dio suvlasnika zemljišta koji su prihvatili procijenjenu tržišnu vrijednost zemljišta.
Sve zakonske obaveze i više od toga do danas je ispunila nasa firma „Cable car Montenegro“ u želji i namjeri da realizuje ovaj zahtjevan ali i veoma značajan projekat od interesa za čitavu društvenu zajednicu.
Nažalost do danas Opština Budva nije ispunila zakonske uslove i izvršila ekproprijaciju, planom predviđenog zemljišta i pored svoje skupštinske odluke još od 2008.  godine kojom je utvrđen javni interes za to.
Pored svoje Odluke o utvrđivanju javnog interesa /Odluke o eksproprijaciji/ iz 2008. godine, Skupština Opštine Budva je kasnije donijela nekoliko dopunskih odluka, ali zbog izostavljanja nekih parcela i nezavršene parcelacije, do danas nije donijeta validna odluka o eksproprijaciji.
Vašim  skidanjem sa dnevnog reda 27. sjednice SO Budva, konačne, katastarski usaglašene i na Zakonu osnovane Odluke o itvrđivanju javnog interesa – odluke o  eksproprijaciji, stopiran je proces izdavanja građevinske dozvole za ovaj važan projekat. Ovakvim Vašim postupanjem, veoma jasno i svjesno kršite Zakone jer odbijate da primijenite zakon o eksproprijaciji, direktno nanosećo nemjerljivu i nenadoknadivu štetu našoj kompaniji, Opštini Budva i čitavoj zajednici.
Očekivano negovovanje vlasnika zemljišta predviđenog za eksproprijaciju nema nikakvog zakonskog, a ni materijalno-finansijskog utemeljenja jer jeZakon o eksproprijaciji jednak za sve građane Crne Gore, a obaveza SO Budve je bila da ga primijeni.
Posebno nas vrijeđa ovakav odnos Opštine Budva  sa Vama na čelu koja je ovakvim svojim postupanjem  po ko zna koji put zaustavila i srušila jedan značajan i društveno opravdan projekat  i zarobila značajna deponovana finansijska sredstva naše firme, a sredstva su deponovana isključivo namjenski kako bi se stvorili uslovi za donošenje Skupštinske odluke i isplatu eksproprisanog zemljišta.
Duboko smo uvjereni da bi u svakom normalnom društvu koje prepoznaje svoje interese i počiva na primjeni zakona ovakav projekat bio realizovan odmah i bez odlaganja. Nažalost kod nas, u našoj Budvi ovako vrijedan projekat ne možemo realizovati evo punih 11  godina.
I na kraju, gospodine Predsjedniče, morate biti duboko svjesni da ste svojim direktnim postupanjem suprotno Zakonu uspjeli da blokirate veoma važan projekat, iako ste bili puni hvale za njega.  Ovakvim Vasim postupanjem pokazali ste da se ni u cemu ne razlikujete od vasih prethodnika kojima se projekat izuzetno dopadao, ali su, kao i Vi uradili sve da se ne realizuje. Vasom licnom odlukom, koja je, ne samo suprotna  zakonu, nego i dobroj praksi i odgovornosti koju ste morali imati kao prvi covjek grada, nanijeli ste  štetu našoj kompaniji, ali sada i Opštini Budva i svim njenim građanima, jer će naša kompanija ovog puta, bez odlaganja zatražiti sudsku zaštitu za naknadu materijalne štete i izgubljene dobiti, koji iznos je debelo premašio iznos od 5.000.000 Eura (slovima: pet miliona eura), koji iznos će biti precizno naznačen u samoj tužbi.

PODIJELI