Print this page

Projekat SMARTMED – Osnaživanje Mediterana za SMART turizam

Program transnacionalne saradnje Interreg MED 2014.-2020., obuhvata četiri tematska područja, od kojih se četvrta (međusektorska) osa - Jačanje upravljanja Mediteranom, odnosi na jačanje upravljačkih kapaciteta na Mediteranu.

U okviru navedene ose, razvijen je inovativni projekt PANORAMED u obliku platforme koja okuplja 21 partnera iz 12 zemalja Mediterana. Glavni cilj ove inicijative jeste jačanje kapaciteta nacionalnih i javnih uprava, za koordinirani doprinos postojećim i budućim strategijama i inicijativama na Mediteranu. Projekt je fokusiran na dva ključna sektora, Obalni i pomorski turizam i Pomorski nadzor, kroz finansiranje po dva strateška projekta u svakom sektoru.

Ministarstvo ekonomskog razvoja, kao IPA partner, učestvuje u sprovođenju projekta SMARTMED - Empower Mediterranean for SMART Tourism, koji predstavlja jedan od dva projekta u sektoru Obalni i pomorski turizam. Cilj projekta SMARTMED-a je razvoj Mediterana kao atraktivne, pametne i inkluzivne destinacije. Glavni izazovi sa kojima treba da se suoči projekat SMARTMED jesu izražena sezonalnosti i nedostatak efektivne saradnje između glavnih turističkih aktera. Sezonalnost se reflektuje izraženom koncetracijom turističkog prometa u vremenu ( u specifičnom, kratkom periodu godine, uglavnom u ljetnjim mjesecima) i prostoru (obalno područje i određeni broj primorskih gradova).

Glavni rezultat projekta SMARTMED je definisanje novog poslovnog modela SMART (pametnog) turizma, koji će se izraditi na osnovu sprovedenih analiza, konsultacija sa turističkim akterima, testiranja kroz pilot projekte kao i povećanje kapaciteta za sprovođenje istih. Naime, članice SMARTMED-a će zajedno, na osnovu specifičnih potreba svake od zemalja učesnica, razviti poslovni model za pametni i održivi turizam i inovacije u turizmu na Mediteranu. Stečeno znanja će biti pretočeno na nivou Evropske unije u obliku e-learning platforme, sa definisanim preporukama za razvoj budućih politika, koje bi se mogle iskoristiti u okviru budućeg finansijskog okvira u razdoblju 2021-2027.

Uz vodećeg partnera projekta, Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, u projektu učestvuje još 12 projektnih partnera, i to:
‐ Barcelona Metropolitan Area, Španija;
‐ Atout France, Francuska;
‐ Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Crna Gora;
‐ Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona, Bosna i Hercegovina;
‐ Regija Puglia, Italija;
‐ Regija Valle d’Aosta, Italija;
‐ Hrvatska gospodarska komora, Rijeka, Hrvatska;
‐ Ministarstvo turizma, Grčka;
‐ Turismo de Portugal, Portugal;
‐ Sveučilište na Primorskem - Fakultet turizma, Slovenija;
‐ Regija Occitanie, Francuska;
‐ Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR), Francuska.

Realizacija projekta je otpočela u novembru 2019. godine i trajaće do 30.juna 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 3,000.000,00 eura, od čega se iz Evropskog fonda za regionalni razvoj sufinansira 2,55 miliona eura.

Informacije o aktivnostima u projektu možete pratiti preko web stranice projekta www.smartmed.interreg-med.eu .

Program je sufinansiran iz Evropskog fonda za regionalni razvoj.

PODIJELI