Print this page

Protest protiv hidrolektrana kod Splendida

Na inicijativu pokreta Balkan River Defence i uz učešće brojnih domaćih i međunarodnih organizacija, danas u 15 časova u Bečićima biće održan protest protiv izgradnje hidroelektrana.

Protest će se održati kod hotela Splendid gdje se tada održava Samit o hidroenergiji Balkana i okuplja zagovornike i investitore u razvoj hidroenergetskih projekata.

Poziv organizatora prenosimo u cjelosti:

Pozivamo sve građanke i građane, klubove, društva i organizacije da nam se pridruže i zajedno apelujemo na učesnike samita da prestanu da ubijaju naše rijeke. Protestom tražimo i od donosioca odluka da zaustave njihovu dalju devastaciju i ukinu naplatu subvencija preko računa za struju radi izgradnje hidroelektrana. Na ovaj način pružamo podršku i ohrabrujemo sve koji ustaju u odbranu voda od nezasite gladi malog broja pojedinaca.

Hidroelektrane su širom svijeta prevaziđeni izvori električne energije, i u mnogim razvijenim zemljama se radi na njihovom zatvaranju i rušenju brana. One proizvode zanemarljivu količinu električne energije i nesagledivu štetu: uništavaju ved ugrožene biljne i životinjske vrste riječnih i planinskih ekosistema, povedavaju opasnost od poplava i suša, doprinose alarmantnim klimatskim promjenama i utiču na poljoprivredu od koje opstaju mnoge zajednice u riječnim dolinama.
Rijeke bez brana predstavljaju mogudnost za održivi turizam koji samo koristi resurse i ne uništava ih, a uz to donosi ekonomsku dobit svim članovim društva.
Mijenjanjem temperature vode i onemogudavanjem njenog prirodnog prečišdavanja zbog izgradnje vodozahvata i stavljanjem rijeka u cijevi ozbiljno se utiče na njihov kvalitet, pa nam je dostupno sve manje pijade vode, kao da širom planete problemi sa njenom nestašicom vode ne dostižu zabrinjavajude razmjere.

Davanje koncesija pojedincima i na dug vremenski period, stavljamo vodu, koja čini i 70% naših tijela i bez koje nema uslova za život i opstanak, u privatno vlasništvo. To se protivi sa zakonima prirode i osnovnim ljudskim pravima. Zahvaljujudi nedostatku transparentnosti u donošenju odluka nismo svjesni da su stvarni investitori obični građani, jer nam se uništavanje prirode napladuje preko računa za struju koja nam se zatim prodaje po vedim cijenama, a osobe koje su predstavljene kao „investitori“ u svemu ustvari imaju pouzdan izvor prihoda čija iznos zavisi isključivo od količine padavina.

U protestu učestvuju: predstavnici grupe građana iz Berana koja se bori za rijeku Vinicku, Ekološki pokret „Donja Bukovica“, NVO „Sačuvajmo rijeku Komaraču i sve rijeke Crne Gore“, NVO „Ljubitelji prirode“, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Green Home, NVO Naša akcija, OZON, Bokobran, Porat Budva-Pizana, SOS za Montenegro.

Ustavno prva ekološka država u svijetu u vrijeme ozbiljne globalne ekološke krize može i treba da bude primjer kulture održive i harmonične koegzistencije svojih biljnih, životinjskih i ljudskih stanovnika i posjetilaca. U tome treba da vidimo vrijednost, aktivno učestvujemo u njenoj materijalizaciji i tako stvaramo i materijal za izvoz

PODIJELI

Tagged under