Print this page

Roditelji, vakcinišite se i zaštitite svoju djecu, ne opterećujte ih odgovornošću za koju nijesu spremni

Promocija zdravlja i dobrobiti, prevencija nesreća i bolesti, sigurnost djece u bolnici i u porodici, te u široj društvenoj zajednici, glavne su oblasti koje se tiču zdravlja djece, a koje su značajno zastupljene u zdravstvenoj politici Crne Gore, kazala je ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović.

Ona je na prvom sastanku Radne grupe za rani razvoj djeteta Savjeta za prava djeteta Crne Gore istakla da je zdravstvena zaštita djeteta, utemeljena na holističkom pristupu djetetu, s ciljem razvoja, promovisanja i unaprjeđenja njihovog zdravlja.
"Od začeća do adolescentne dobi, praćenjem rasta i razvoja, te stručnim usavršavanjem i unaprjeđenjem svih struka koje se bave zdravljem djece, bilo tjelesnim, mentalnim, emocionalnim ili intelektualnim, a u skladu s Konvencijom o pravima djeteta", kazala je.
Crna Gora je ratifikovala Konvenciju o pravima djeteta , koja predstavlja krunski dokument za sveobuhvatnu zaštitu prava djeteta na međunarodnom nivou, a Ustav garantuje primat ratifikovanih međunarodnih ugovora nad nacionalnim zakonodavstvom.
Ministarstvo zdravlja, istakla je Borovinić- Bojović, sprovodeći politiku Vlade Crne Gore, kao jedan od prioriteta definisalo je upravo brigu o zdravlju naših najmlađih.
"I kroz strateške dokumente nastojaćemo da dodatno uredimo i unaprijedimo ovaj veoma bitan segment zdravstvene zaštite. Kroz multisektorsku saradnju i zajedničko djelovanje možemo doprinijeti da naša djeca imaju srećno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Onoliko koliko je važna uloga zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema i cjelokupnog društva jednako je važna i uloga roditelja odnosno, porodice u pravilnom razvoju njihove djece. Zato je veoma važno da roditelji, posebno u ovim izazovnim vremenima, kakvo je pandemija izazvana koronavirusom, shvate koliko je važno da prihvate preporuke i da zaštite svoju djecu i sebe tako što će se vakcinisati. Na taj način ćete doprinijeti da sačuvamo zdravlje i živote i naše i našeg potomstva i da se svi zajedno oslobodimo ove pošasti koja pogađa cijeli svijet", navela je.
Dodala je da Ministarstvo zdravlja, što je dio inicijative EU i UNICEF-a za rani razvoj djeteta, radi na  unapređenju njege porodilja i novorođenčadi u okviru inicijative „porodilišta po mjeri beba“. Oformljen je  Nacionalni Komitet za dojenje, a na jesen će početi treninzi za trenere u sklopu inicijative „porodilišta po mjeri beba".

PODIJELI

Tagged under