Print this page

Saopštenje Insitita za biologiju mora o pojavi meduza

Ovog proljeća, kao i prethodnih, svjedoci smo pojave meduza. Više ne tako rijetko, može se uočiti sa obale više vrsta iz grupe želatinoznih organizama. 

Do sada, ove godine zabilježene su: Chrysaora hysoscella-kompas meduza, vrste roda Aurelia, Discomedusa lobata, Drymonema dalmatinum. Chrysaora i Drymonema pripadaju grupi „opasnih“ meduza jer posjeduju duge, tanke niti na kojima se nalaze žarne ćelije koje u kontaktu sa kožom pucaju te izazivaju određene iritacije. Chrysaora, zbog svoje izražene simetrije zvona i prisustva tamnih pruga radijalno raspoređenih je u narodu poznata i kao kompas meduza.

 

PODIJELI