Print this page

Sastanak predstavnika Ministarstva i Instituta za biologiju mora: Agro hrana i ribarstvo za prekogranično tržište

U okviru  Food4Health IPA regionalnog projekta koji se realizuje u Italiji, Albaniji i Crnoj Gori -“Održivi i inovativni lanac vrijednosti Agro hrane i ribarstva za prekogranično tržište malih i srednjih preduzeća“ koji u Crnoj Gori realizuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, u Kotoru je organizovan je sastanak partnera sa ciljem definisanja budućeg pristupa projektu.

U ime Ministarstva sastanku su prisustvovali mr Milivoje Saičić, sekretar Ministarstva, mr Miroslav Cimbaljević, generalni direktor Direktorata za poljoprivredu, Deniz Frljučkić, savjetnik za IT u ribarstvu, Mirsad Spahić, načelnik za ekonomske analize, , kao i dr Milica Mandić, rukovodilac projekta i dr Mirko Đurović, koordinator projekta iz Instituta za biologiju.

Na sastanku su predstavljene realizovane i predstojeće aktivnosti projekta u Crnoj Gori, od kojih je najznačajnija nadogradnja dijela zgrade Instituta za biologiju mora u površini od oko 260 metara kvadratnih, koja će predstavljati Food4Health multi-funkcionalnu laboratoriju. Trenutno je u proceduri nabavka neophodne opreme za potrebe formiranja prvog mrijestilišta školjki kamenica (Ostrea edulis) u Crnoj Gori.

Tokom razgovora istaknuta je podrška evropskih partnera Institutu za biologiju koji je u dosadašnjem dijelu prepoznat kao najuspješnija institucija u projektu od svih zemalja učesnica.

Predstavljen je plan razvoja nacionalnog brenda-barsko i ulcinjsko maslinovo ulje koji će biti finansiran iz ovog projekta. Ovo će omogućiti da brzo i efikasno sa razvojem Kuće maslina razvijemo i prepoznatljiv nacionalni brend.

Ministarstvo nastoji da reaktivira projekat koji je započet prije godinu i po dana, kako bi u u punom kapacitetu implementirali dostupnu podršku iz projekta koja u prethodnom periodu nije iskorištena u dovoljnoj mjeri.

U tom cilju kao kao ozbiljan i kredibilan partner Ministarstvo preuzima konkretne aktivnosti kako bi kroz saradnju sa Institutom i evropskim partnerima realizovali mjere i tako u punom kapacitetu doprinijeli daljem razvoju sektora na crnogorskom primorju. Postavaljena su zaduženja i određene nadležnosti kako bi u narednom periodu intezivirali saradnju i ostvarili što bolje rezultate.

Nakon održanog sastanka učesnici su obišli akvarijum koji je kao dio projekta realizovan u saradnji Instituta za biologiju mora i resornog Ministarstva.

PODIJELI