Print this page

Spasavaju objekte na Adi Bojani

Na zajedničkom sastanku Opštine Ulcinj i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore  dogovoreno je  da se preduzmu interventne mjere na žaštiti objekata Ulcinjske rivijere na Adi
Bojani. Uvažavajući zahtjev za pomoć HG Ulcinjska rivijera, u kojem su se pozvali na nedostatak sredstava da zaštite svoje objekte, nosioci ovog posla biće Javno preduzeće i Opština Ulcinj.

Opština Ulcinj će učestvovati u nabavci kamena potrebnog za pravljenje lukobrana ispred ugroženih objekata, a Javno preduzeće u transportu 30 kamiona kamene mase (540 m3) i postavljanju vreća sa
pijeskom ispred kamenih nabačaja. Ovi radovi počinju već sjutra.

Podsjećamo da je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore raspisalo 03. decembara, javni poziv po hitnom postupku za izvođenje radova po „Projektu hitnih interventnih radova u cilju
zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane, opština Ulcinj“ koji traje do 18. decembra.

Radovima je predviđena nabavka, pakovanje i transport 1 500 džambo vreća za pakovanje pijeska (džambo vreće punjene pijeskom koje se koriste u hidrotehnici, a posebno za odbranu od poplava ili zaštitu morskih obala od erozija) za pravljenje napera dužine 130 metara, a sve prema Projektu hitnih interventnih radova u cilju zaustavljanja erozije plaže na zapadnom dijelu Ade Bojane. Za ovaj posao Javno preduzeće izdvaja 50.000,00 €.

PODIJELI

Tagged under