Print this page

Udruženje paraplegičara

Funkcionisanje u gradu osoba sa invaliditetom uveliko bi bilo olakšano, ukoliko bi bile napravljene pristupne rampe koje su funkcionalne. Budva ima veliki broj pristupnih rampi koje služe kao pomoć osobama sa invaliditetom, međutim, ukazuju iz Udruženja paraplegičara Budve, te rampe nisu adekvatno napravljene. Predsjednik Udruženja paraplegičara Budve koje broji 23 člana, Ante Urban ukazao je da je ovo udruženje, koje obilježava deset godina postojanja i rada, u proteklim godinama uradilo u saradnji sa lokalnom upravom i ljudima dobre volje brojne projekte, kako bi olakšali život osoba sa invaliditetom u Budvi. Ali, problema i dalje ima.

„Jedan od gorućih problema, kada je riječ o osobama sa invaliditetom u Budvi je nepostojanje pristupnih rampi, kao i neadekvatna opremljenost postojećih. Postojeće rampe su tako napravljene, da se od stotinu njih svega tri mogu koristiti. Ljudi ne mogu da shvate da svaka rampa mora imati rukohvat, a to niko ne stavlja. Istina, u Budvi se prave rampe, ali to nikome ne služi“, kazao je Urban.

 

On je najavio da će naredne sedmice biti organizovan okrugli sto na temu „Pristupačnost za sve – osobe sa invaliditetom“.

 

Prema riječima predsjednika Opštine Budva Lazara Rađenovića, Opština je napravila nacrt odluke o postavljanju, građenju i uklanjanu pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata, za pristup i kretanje osoba smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom. Naglasio je i da je neophodno njeno kvalitetno sprovođenje.

 

„Apelujem da se u dijelu analize projekata posebno povede pažnja na pristupne rampe, kako bi i ovaj segment bio kvalitetno riješen. Potpuno je suludo da natjeramo investitora da uloži novac, a da to što je uradio nije urađeno na adekvatan način i ne služi svrsi“, kazao je.

 

Opština će naredne godine donirati tri savremena lifta za osobe sa invaliditetom, o čemu će se sa Udruženjem dogovoriti na kojim lokacijama, i to precizirati ugovorom. Budući hotelski, ugostiteljski, poslovni i stambeni objekti, moraće napraviti i kvalitetne rampe ili liftove namijenjene za osobe smanjene pokretljivosti ili sa invaliditetom.

PODIJELI