Print this page

Vjetroelektrana niče na Brajićima

Projekat vjetroelektrane Brajići za koji je njemačka kompanija WPD AG podnijela zahtjev za izdavanje urbanističko -tehničkih uslova, investicija je od preko 110 miliona eura.

Kako je naveo u saopštenju direktor za jugoistočnu Evropu WPD AG Andreas Šole, od ovog projekta Crna Gora imaće benefite po osnovu poreza po raznim osnovama, a od zakupa državnog zemljišta  za vrijeme trajanja ugovora prihodovati više od 30 miliona eura. Dodaje i da projekat predviđa druge pomoći lokalnim zajednicama koje će biti predmet dogovora sa lokalnim stanovništvom i Opštinama Budva i Bar.
Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova predat je u skladu sa ugovorom koji su potpisali sa Državom.
"Ugovorom su precizno definisane katastarske opštine i parcele koje se nalaze u državnom vlasništvu i gdje je planom obalnog područja planirana izgradnja vjetroelektrane. Postoji i strateška procjena uticaja na životnu sredinu koju je radila Agencija za zaštitu životne sredine, kojom je  prikazano na šta treba obratiti pažnju prilikom gradnje vjetroelektrane. To se definiše posebnim elaboratom o zaštiti životne sredine nakon izdavanja UTU-uslova od strane Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i bez kojeg se ne može dobiti građevinska dozvola", naveo je Šole.
Dodaje da je projekat na Brajićima  bez ikakvih subvencija od države, te da je otkup električne energije po tržišnim cijenama.
"Cijeli rizik investicije je na investitoru koji realizaciju i poštovanje svojih preuzetih obaveza obezbjeđuje bankarskim garancijama prema Državi.
Vjetroelektrana bi poboljšala snabdijevanje električnom energijom Opština Budva i Bar.  U mrežnoj infrastrukturi zaustavila bi ispade sistema dalekovoda. Vjetroelektrana Brajići od planirane Jadransko-jonske ceste bila bi udaljena više od 5 kilometara i daleko od planiranog izletišta na Brajićima", naveo je Šole.
Na sastanku sa predsjednikom Opštine Budva Markom Carevićem, Šole je objasnio sve nejasnoće koje su u određenoj mjeri pratile ovaj projekat i priložio svu dokumentaciju od ugovora sa Državom Crnom Gorom do rješenja Sekreterijata za urbanizam Opštine Budva, da se parcele koje su predmet interesovanja ove grupe nalaze u državnom vlasništvu i van svih lokalnih planova.
WPD, najavio je, planira investiranje  u druge, nove projekte u Crnoj Gori, čijim bi se razvojem spriječila energetska zavisnost od drugih država,odnosno uvoza. Iskoristio bi se, dodaje, potencijal za plasman električne energije putem podmorskog energetskog kabla za Italiju.
Šole je naveo da je njemačka grupa WPD aktivna u 28 zemalja, te da da imaju iskustvo gradnje 2.400 vjetroagregata snage 5150 MW.

PODIJELI

Tagged under