Print this page

Započeta izrada Strategije razvoja turizma

Započeta je izrada nove Strategije crnogorskog turizma, u periodu 2021-2025.g. Ministarstvo ekonomskog razvoja je iniciralo definisanje nove turisticke Strategije sa Akcionim planom, a na prvom sastanku Radne grupe, čule su se brojne sugestije, iznijeli problemi, kao i predlozi rješenja.

Sastankom je predsjedavala mr Aleksandra Gardašević-Slavuljica, vd generalne direktorice za razvojne politike u turizmu, u prisustvovali su predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, predstavnici resornih ministarstava, međunarodnih organizacija, NVO-a, NTO-a, Akademske turističke  zajednice i Udruženje turističkih agencija.

Istaknuto je da će ovo biti najznačajniji dokument iz oblasti turizma u 2021.g., kao krovna platforma iz koje će proizilaziti sve ostale aktivnosti koje se tiču diverzifikacije i promocije turističkog proizvoda. Na sastanku je razgovarano o dinamici izrade nove Strategije, njenom usklađivanju sa metodologijom izrade, definisanom od strane Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i svim članovima su delegirani projektni zadaci.

Istaknuto je da će MER predstavnici insistirati na kreiranju Strategije baziranoj isključivo na realnim tržišnim zakonitostima,  postojanje  Akcionog plana koji će biti smjernica u njenoj implementaciji. Svjesni da su mnoge strategije opterećene suvišnim elementima, članovi su se usaglasili da ova Strategija treba da bude moderna, koncipirana sa jasno definisanim ciljevima i očekivanjima.

Takođe, usaglašeno je da crnogorski turizam treba da se razvija strateški, na održiv način, u skladu s ekonomskim ciljevima, uz očuvanje prirodnih resursa, poštujući potrebe domaćeg stanovništva i turista, kao odgovorne, atraktivne, cjelogodišnje i jedinstvene turističke destinacije.

Posebne odrednice nove Strategije će se odnositi  na način promocije i upravljanja destinacijom u kriznim situacijama, poput ove koju je izazvao Covid-19.

Poseban segment Strategije će se odnositi na oporavak crnogorskog turizma od Covid-19, uz napomenu i nadu da ovo stanje neće trajati dugo, pa će Strategija predvidjeti mogućnost fleksibilnog zaokreta u pravcu drugačijeg razvoja i promocije crnogorskog turističkog proizvoda.

PODIJELI